Overslaan en naar de inhoud gaan

Inspiratiegids Digitale Participatie

‘Werk thuis waar mogelijk’. Dat was de oproep van het kabinet. Dat heeft geleid tot een ongekende omschakeling naar digitale manieren van werken. Maar wat voor 'tools' kan en mag je als overheid (of woningcorporatie) gebruiken als het om interactie en participatie gaat? Dat is de insteek van deze 'inspiratiegids'.

Hoe zorg je ervoor dat participatietrajecten die al waren ingezet of op de rol stonden tóch door kunnen gaan? Kan een inspraakavond over de renovatie van een woningcomplex via een videotool plaatsvinden? Kun je samen met inwoners online een schets maken voor een ruimtelijke opgave? Kan een telefoon of videobellen een huisbezoek vervangen? En mag dat?

Voor Covid-19 bestond er een breed palet aan participatieprocessen: een live-uitzending van het Raadsdebat, de inspraakavond, het werkatelier, of het wijkbudget. Dan kan niet allemaal zomaar worden omgezet naar de digitale wereld. Maar er is wel veel mogelijk, zo maakt deze gids duidelijk. En daarmee worden juist andere groepen van de samenleving wellicht beter of persoonlijker bereikt.

Wie deze gids doorneemt krijgt een beter beeld van de mogelijkheden van digitale participatie in de praktijk, welke middelen je kan inzetten, hoe je dat doet en waar je rekening mee moeten houden. Zodat bestaande participatieprocessen weer opgepakt kunnen worden. En nieuwe processen kunnen worden ingezet.
De gids geeft tips, best practices en een overzicht van digitale tools, op het niveau van zowel transparantie, inspraak als meebeslissen. Het is ongetwijfeld geen uitputtend overzicht, maar het komt wel op het juiste moment.

Inspiratiegids Digitale Participatie. Van: Democratie in actie. Auteurs: Arnout Ponsioen(ANNE), Linda de Veen(ANNE), Ton Baetens(EMMA), Kevin Willemsen(EMMA). Te downloaden via lokale-democratie.nl