Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt

20.05.2021
Doorstroming betekent dat huishoudens verhuizen van de ene naar de andere woning. De woning die zij achterlaten, komt hierdoor beschikbaar voor anderen. Er komt geen woning bij, het lost de schaarste niet op, maar kan wel bijdragen aan een evenwichtigere verdeling. Al jaren wordt met wisselend succes geprobeerd senioren te verleiden naar een meer geschikte woning, waardoor hun (grotere) woningen beschikbaar komen voor gezinnen. 
Platform31 inventariseert in deze publicatie op welke wijze doorstroming in de praktijk wordt gestimuleerd. Wat werkt, en wat werkt niet? De centrale vraag van deze quickscan: Op welke wijze kunnen gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen senioren stimuleren of ondersteunen om door te stromen naar een woning die geschikter is om langer thuis te wonen?
De publicatie bevat de vrucht van een literatuurstudie en tien uitgewerkte  praktijkvoorbeelden. Dat levert inzichtgevende resultaten voor elke partij die beleid rond dit thema overweegt of wil verbeteren; waardevol dus voor gemeenten, woningcorporaties en andere initiatiefnemers die (vitale en minder vitale) senioren aan een meer geschikte woning willen helpen.
 
n.b.
'Woonprofielen senioren - Verdieping op gebiedsniveau'.
In mei publiceerde Platform31 deze studie over hetzelfde onderwerp. Deze analyse laat op lokaal niveau zien welke woontypen en woonomgeving de inwoners zouden wensen. Ook geeft het een inkijk in welke woonvariaties in de gemeente/wijk senioren ertoe kunnen bewegen te verhuizen. De onderzochte gebieden zijn Prinsenland / Het Lage Land in Rotterdam (jaren 60 wijk) en het Naaldhorstterrein in Naaldwijk, gemeente Westland.

Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt - Quickscan van tien praktijkvoorbeelden. Platform31. 65 pag. Gratis te downloaden.