'Doe zelf eens mee; een belofte voor echte betrokkenheid'

09.08.2021
Participatie. Iedereen heeft er de mond van vol, maar de praktijk is weerbarstig. 'Doe zelf eens mee; een belofte voor echte betrokkenheid' is een handleiding voor professionals van Van Nimwegen. Dit advies- en interimbureau werkt onder meer voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Ervaring genoeg dus. Deze gids kan helpen basisfouten te voorkomen, waardoor zeker bij de grote opgaves als de energietransitie en de nieuwe Omgevingswet een valse start kan worden voorkomen. De auteurs stellen zich bijvoorbeeld de vraag of het wel realistisch is om ervan uit te gaan dat burgers inhaken bij een participatieproces op het moment dat dit de beleidsmakers goed uitkomt. In het boek wordt gepleit voor open planprocessen bij bijvoorbeeld ingrijpende zaken als sloop- en nieuwbouw. Met dit instrument worden de bewoners al van het begin van de plannen bij het proces betrokken. Het bureau spreekt liever over meedoen in plaats van participatie. En dan niet alleen vanuit de burgers, maar ook vanuit de organisaties. Zo moet volgens het adviesbureau het participatieproces niet op de schouders van een persoon in de organisatie rusten, maar moeten er meer medewerkers bij betrokken worden, ieder vanuit zijn of haar eigen expertise. De nadruk in het boek ligt op het verenigen van individuele met collectieve belangen. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden wordt zichtbaar hoe de betrokkenheid tot betere resultaten kan leiden. Het boek bestaat uit twee delen: Visie op participatie en Praktische tips. Dit boekje - het is lekker dun - is eigenlijk een must voor zowel de organisaties die met bezorgde burgers te maken hebben als die betrokken burgers zelf.
'Doe zelf eens mee; een belofte voor echte betrokkenheid'; redactie Elsbeth Postma; auteurs Erik-Jan Hopstaken, Trevor James en Harry Vlaar; uitgever: adviesbureau Van Nimwegen; 59 pag.; € 24,95; te bestellen via info@vannimwegen.nl