Overslaan en naar de inhoud gaan

Bewonersparticipatie in de Bijlmermeer

Onderzoek naar bewonersparticipatie in Bijlmermeer
De Bijlmer is volledig bedacht door professionals en ook bij de beleidsontwikkeling van de vernieuwing speelden bewoners nauwelijks een rol. Maar bewoners hebben wel invloed en inbreng gehad bij het uiteindelijke vernieuwingsproces in hun wijk. Al zijn de bewoners daar zelf minder van overtuigd dan professionals en bestuurders.
Deze conclusies trekt Patrick van Beveren, manager bij de Amsterdamse afdeling Wonen, in zijn proefschrift 'Bewonersparticipatie in de Bijlmermeer'. In het stadium van de formele beleidsontwikkeling is de inbreng van bewoners gering. Maar het stadsdeel nam wel in de periode 1995-2001 tal van initiatieven nam om in gesprek te raken met alle lagen van de bevolking. De kans dat voorstellen en initiatieven van bewoners werden gehonoreerd nam toe naarmate de planontwikkeling concreter werd.
Volgens Van Beveren is het gebrek aan bewonersparticipatie in het stadium van de formele beleidsontwikkeling - op landelijk en stedelijk niveau - slecht te rijmen met het ogenschijnlijk toenemende belang dat aan participatie wordt toegedicht.
Anderzijds: achteraf blijkt het overgrote deel van de bewoners positief over de vernieuwing, zo blijkt ook uit het onderzoek van Van Beveren.

Een proefschrift is zelden leesvoer voor op het nachtkastje. Dat geldt ook voor deze studie. De auteur verplicht zich allereerst om het vage begrip 'participatie' handen en voeten te geven. Hij laat zien dat er een veelheid bestaat aan definities, omschrijvingen en vormen, maar dat er tegelijkertijd nauwelijks theoretische concepten zijn ontwikkeld. Daar levert hij met zijn proefschrift een bijdrage aan.
Het empirische deel van het onderzoek gaat in op de inbreng en invloed van bewoners bij de stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer. Van Beveren probeert met diverse methoden, waaronder omvangrijk archief-, literatuur- en survey-onderzoek, de bewonersinbreng en –invloed te duiden. Dat levert bovenstaande conclusies op.

Bewonersparticipatie in de Bijlmermeer, Patrick van Beveren. IOS Press. ISBN 978-90-5199-536-7 (print) | 978-90-5199-537-4 (online), €60