Maak een puntenstelsel voor het middensegment

afbeelding van NUL20 De Kwestie
NUL20 De Kwestie
In de rubriek De Kwestie stelt NUL20 actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken aan de orde. Discussieer mee.
17.10.17
Alternatief om huren in toom te houden
Maak een puntenstelsel voor het middensegment

Is een nieuw puntenstelsel een oplossing om het middensegment betaalbaar en bereikbaar te houden? Het Amsterdamse PvdA-raadslid Toon Geenen steunt het idee. Raadslid Alexander Hammelburg van D66 is voor regulering van het middensegment, maar gelooft niet dat deze route de oplossing gaat bieden voor het gebrek aan middenhuurwoningen en doorstroming. Juist dat zou in het zo dure Amsterdam noodzakelijk zijn.

 

JA

Toon Geenen (raadslid PvdA)

 

“Heel veel woningzoekenden in Amsterdam vallen tussen wal en schip. Dat wordt veroorzaakt door een krom en raar systeem. Politiek Den Haag denkt dat mensen boven de inkomensgrens voor een sociale huurwoning wel op de vrije markt terecht kunnen. Dat zal voor de minder populaire delen van ons land gelden, maar juist in een stad als Amsterdam, waar woningen schaars en dus duur zijn, kunnen mensen die minder dan zestig- of zeventigduizend euro verdienen niet meer terecht op de koopmarkt. Evenmin kunnen zij in concurrentie met bijvoorbeeld expats de hoofdprijs op de vrije huurmarkt betalen. Uitbreiding van het gereguleerde segment door introductie van een tweede puntenstelsel voor woningen tot een prijs van duizend euro lijkt ons dan ook een goede zaak.

Ook wij nemen kennis van beleggers die nadrukkelijk tegenstander zijn van verdere regulering. Een kunstmatig lage huur op de mooie plekken in de stad zou leiden tot een nieuwe prop in de markt; mensen stromen dan niet meer door. Doorstroming is voor ons geen doel, maar een middel om mensen op fijne plekken te laten wonen. Het zou kunnen zijn dat een nieuwe groep scheefwoners ontstaat. We vinden overigens het gebruik van het woord scheefwonen een vervelende term. Wonen is een grondrecht. Uiteraard moet daar een passende prijs voor worden betaald. De PvdA is ook voor inkomensafhankelijke huren, maar de strijd tegen scheefwonen moet geen obsessie worden. Mochten door regulering van middenhuur nieuwe scheefwoners ontstaan dan is dit bijeffect veel minder erg, dan een zo grote groep mensen geen toegang te geven tot het woonstelsel. Het is volgens ons veel belangrijker dat voor die middengroep woningen bereikbaar en betaalbaar zijn.”

 

 

 

NEE

Alexander Hammelburg (raadslid D66)

 

“We moeten ons realiseren dat een groeiende groep, mensen met een inkomen tot 60.000 euro, niet meer terecht kan op de Amsterdamse woningmarkt. Zij kunnen die almaar stijgende koop- of huurprijzen niet betalen. Dat vraagt volgens ons om een pakket aan innovatieve maatregelen. De kans is niet groot dat de rijksoverheid speciaal voor Amsterdam een nieuw stelsel introduceert. Dat is ook niet per se wenselijk. Uitbreiding van het huidige stelsel biedt geen oplossing voor de vastzittende markt. En biedt ook geen oplossing voor het gebrek aan doorstroming, terwijl het wel een hoop bureaucratie met zich meebrengt. Gelukkig zijn er genoeg andere oplossingen mogelijk, als we iets meer ruimte krijgen van de overheid. Het regeerakkoord geeft aan dat er ruimte komt om het middensegment flink te laten groeien. En dat is hard nodig.

Op zich hebben we goede verwachtingen van de nieuwe erfpachtafspraken van de gemeente Amsterdam met private en institutionele beleggers om voor een periode van 25 jaar huurwoningen betaalbaar te houden voor middeninkomens. Beleggers zullen daarin zeker geïnteresseerd zijn. Dergelijke afspraken bieden hen een stabiele, nagenoeg risicoloze bron van inkomsten, maar nieuwbouwprogramma’s bieden bij lange na niet genoeg soelaas voor het gebrek aan doorstroming. Het is daarom belangrijk dat we veel meer ruimte krijgen het middensegment stevig te laten groeien en doorstroming op gang te brengen. Zo zouden corporaties veel meer ruimte moeten krijgen om op de vrije markt actief te zijn. Wel onder de strikte voorwaarde dat die woningen ten goede komen aan inkomens tot 60.000 euro. Wat mij betreft kijken we ook naar een systeem van wooncontracten in plaats van huurcontracten. Zo kunnen huurders groeien en doorstromen naargelang hun leefsituatie dat toelaat.”

 

Tekst: Bert Pots

 

Reacties

Wie houden we nu voor de gek?

Wie houden we nu voor de gek? De gemeente bezit de nog beschikbare grond of bepaald wat er aan nieuwbouw moet komen: ofwel de gemeente kan besluiten voor welke doelgroep er gebouwd kan worden. Een puntenstelsel voor middenhuur is alleen maar een herverdeling van bestaande woningen waar je objectief moet vaststellen dat de sociale huursector veel te groot is. Dat is de kern van het probleem want de kleine hoeveelheid niet sociale huurwoningen worden in prijs omhoog geslingerd doordat er gewoon te weinig aanbod is. Laat de gemeente zich focussen op het samen met de cooperaties bouwen van sociale huurwoningen. Laat de private en particuliere sector hun appartementen die leeg komen energieneutraal maken en verhuren zonder puntenstelsel zodat het aanbod drastisch kan toenemen! Het enige nadeel is dat de gemeente minder geld krijgt voor de grond als die allemaal sociaal wordt, maar dat is een politiek besluit.

Ik ben geen voorstander van

Ik ben geen voorstander van een puntenstelsel voor het middensegment. Ik denk niet dat de huren verder reguleren de oplossing voor het probleem is. Amsterdam is een populaire stad. Vraag en aanbod zijn nu uit balans. Er moet daarom meer gebouwd worden en er meer doorstroming plaatsvinden. Dan komen vraag en aanbod weer in balans en zullen de prijzen weer normaliseren.

Reactie toevoegen