Corporaties moeten vooral voor studenten bouwen

afbeelding van NUL20 De Kwestie
NUL20 De Kwestie
In de rubriek De Kwestie stelt NUL20 actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken aan de orde. Discussieer mee.
13.11.17
Voorstel van VVD Amsterdam
Corporaties moeten vooral voor studenten bouwen

De Amsterdamse woningbouwcorporaties moeten de komende vier jaar met name woningen bouwen voor studenten, zo meent Marianne Poot, vice-fractievoorzitter van de VVD. Volgens Caroline Nolet, manager Verhuur en Verkoop van Ymere is dat kortzichtig.

 

JA

Marianne Poot (raadslid VVD)

 

Wij kiezen in ons verkiezings-programma niet voor een stad van armen en rijken, maar voor een gemêleerde stad voor alle inkomensklassen. Dat heeft gevolgen voor de omvang van de corporatiesector. Nu nog bestaat de stad voor meer dan de helft uit gesubsidieerde woningen. In 2022 is wat ons betreft maximaal vijftig procent van de woningen een gesubsidieerde woning. We zien die daling als een allereerste stap naar het landelijk gemiddeld. Uiteindelijk is in onze stad dertig procent sociale huur voldoende.

De VVD wil om die reden dat corporaties jaarlijks minimaal drieduizend woningen verkopen aan particulieren. Voor de zittende huurder zouden daarbij gunstige voorwaarden kunnen gelden.

Bij de bouw van nieuwe woningen – wij vinden het enorm belangrijk dat er in Amsterdam jaarlijks tienduizend nieuwe huur- en koopwoningen worden bijgebouwd - kan de rol van corporaties worden beperkt tot een jaarlijkse bouwproductie van tweeduizend woningen. Voor een heel specifieke doelgroep. Wij kiezen voor studenten. Juist zij zijn van groot belang voor de creativiteit, levendigheid en economische groei van Amsterdam. Ons doel is daarom tot 2022 voor hen minstens achtduizend tijdelijke en permanente woningen te realiseren.”

 

 

 

NEE

Caroline Nolet (Manager Wonen Ymere)

 

“Als ergens duidelijk is dat de markt  de problemen niet oplost, dan is het wel Amsterdam. Markthuur- en koopprijzen rijzen de pan uit. Gezinnen zoeken steeds vaker hun heil buiten de stad en wachtlijsten voor sociale huur zijn nergens zo lang als in Amsterdam.
De focus leggen op studentenhuisvesting vinden we onverstandig. Natuurlijk is het huisvesten van studenten van belang, maar dan ga je voorbij aan de vele doelgroepen die eveneens afhankelijk zijn van huisvesting door corporaties en juist bijdragen aan de vitaliteit van de stad. We willen de stad ook toegankelijk houden voor winkelpersoneel, conducteurs, onderwijzers, agenten en verpleegsters. Bovendien vraagt de gemeente steeds nadrukkelijker van corporaties om onderdak te bieden aan kwetsbare groepen. Juist VVD-wethouder Eric van der Burg heeft ons kort geleden nog opgeroepen veel meer woningen vrij te maken cq. te bouwen voor deze doelgroep. Het verkopen van woningen brengt de oplossing daarvoor niet dichterbij.
En over studenten gesproken: hoe stromen zij straks door? Voor hen is dan geen betaalbare woning beschikbaar. Ons volkshuisvestelijk systeem is uniek in de wereld; laat corporaties onverminderd zorgen voor betaalbare woningen, passende huisvesting en gemengde vitale wijken.”

 

Tekst: Bert Pots

 

Reacties

Natuurlijk moet er niet

Natuurlijk moet er niet vooral voor studenten gebouwd worden. Amsterdam gaat een groot probleem krijgen met de groeiende groep ouderen. Ouderen houden vaak ruime woningen bezet waar een gezin dolgelukkig in zou kunnen wonen. Waarom blijven de ouderen in zo'n grote woning wonen? Om de doodeenvoudige reden, er is een schreiend tekort aan gepaste woonruimte voor deze groep.

Reactie toevoegen