Bestuurscrisis bij Huurdersvereniging Amsterdam

24.06.17
Bestuurscrisis bij Huurdersvereniging Amsterdam
Voorzitter Hein van Haastert en drie van de vier andere leden van het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben hun functie neergelegd. Alleen de penningmeester blijft zitten. "Aan dit besluit ligt primair ten grondslag dat de informatievoorziening vanuit en samenwerking met twee sleutelpersonen – te weten de penningmeester en de interim-directeur – volstrekt onvoldoende is, meldt Van Haastert in een brief aan de leden van de HA.
 
Uit de brief wordt duidelijk dat het bestuur geen enkel vertrouwen meer heeft in penningmeester Jan Kok en interim-directeur Winnie Terra. Het vorige bestuur, waarvan Terra zelf voorzitter was, heeft haar voor de periode van een jaar benoemd om de nieuwe organisatie op poten te zetten. Het huidige bestuur heeft in februari geprobeerd de aanstelling van Terra te beperken tot een half jaar, maar dat is niet gelukt.
Het nu afgetreden bestuur heeft een nieuw jaarverslag over 2016 opgesteld en komt daarbij naar eigen zeggen tot 'verbijsterende bevindingen' over de staat van de financiële administratie.  In de brief aan de leden worden tal van voorbeelden gegeven, die volgens Van Haastert wijzen op 'onethische en ongepaste gedragingen'. Vorig jaar was een tumultueus jaar voor de HA, waarin een boedelscheiding tot stand kwam met het Amsterdams Steunpunt Wonen. De nieuwe organisatie mét het nu afgetreden bestuur is op 1 januari gestart.
 
In de door het afgetreden bestuur opnieuw opgestelde conceptjaarrekening - in bezit van NUL20 - komt de HA over 2016 uit op een exploitatietekort van 145.000 euro. Een rol daarbij speelt onenigheid over de afwikkeling van de boedelscheiding tussen HA en ASW. Daarbij ging het zowel over de taakverdeling tussen beide organisaties als de financiële ontvlechting. De HA was van mening dat !WOON een groter deel van de transitiekosten zou moeten betalen. De gemeente heeft zich op beider verzoek uitgesproken over het verschil van inzicht en grotendeels de uitleg van !WOON overgenomen. De vertrekkende bestuursleden willen de jaarrekening bijstellen om het conflict met !WOON op te lossen. Kok en Terra willen dat niet. De meerderheid van de leden zou hen daarbij steunen. 
 
De brief van Van Haastert is medeondertekend door de ook aftredende bestuursleden Jacques Bettelheim, Guido Egas en Wendela Grondhoud: "Toen hun duidelijk was dat dit besluit onherroepelijk is, hebben zij te kennen gegeven evenmin heil meer te zien in continuering van hun bestuurslidmaatschap," schrijft de afgetreden voorzitter. Volgens Van Haastert verkeert de vereniging in een 'desolate financiële positie'.  
 
Er is nog geen officiële reactie van de HA. Terra wacht eerst een reactie van de leden af. Tot dusver heeft een meerderheid haar gesteund in het al maanden slepende interne conflict, waarbij beide kampen zich juridisch laten ondersteunen. 
 
 
  
 
Uit de brief wordt duidelijk dat het bestuur geen enkel vertrouwen meer heeft in penningmeester Jan Kok en interim-directeur Winnie Terra." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Opinie 02.10

De maximale huur in de sociale sector en in het middensegment moet afhankelijk zijn van de grootte van de woning, meent Paulus Jansen, oud-directeur van de Woonbond. Ook is hij voorstander van een wettelijke norm voor het minimaal aantal m2 vloeroppervlak.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 28.10.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.10

Lange tijd was Noord vooral een gebied van fabrieken en arbeiders. Dat verandert in sneltreinvaart. De grote industriële zones aan het IJ zijn of worden volgebouwd met woningen. Voor welke uitdagingen staat het stadsdeel? Pakhuis de Zwijger organiseerde er een livecast bijeenkomst over.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 19.10 Geactualiseerd op: 19.10.20

Bij de Huurcommissie liggen vele duizenden zaken te wachten op behandeling. Na de uitbraak van het coronavirus heeft de commissie geen zitting meer gehad. Maar de problemen met overschrijding van wettelijke behandelingstermijnen dateren al van eerder. Een klein lichtpunt: vanaf begin november...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10

In Zuidoost wordt stevig gebouwd. Dit jaar wordt begonnen met de bouw van zo'n 1.400 woningen en volgend jaar vermoedelijk 2.300. Er komen dus veel nieuwe bewoners richting het stadsdeel. Hoe gaat dat samen met de huidige bevolking? In deze reportage van BouwWoonLeef aandacht voor enkele...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 05.10

Amsterdam Zuidoost. Enerzijds zijn er zoveel problemen op het gebied van onveiligheid, werkloosheid en achterstand, dat de gemeente er een langjarig Masterplan voor heeft vastgesteld. Anderzijds is het een stadsdeel waar het steeds beter mee gaat er waar er nog volop kansen liggen. Onder andere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 02.10

Drones nemen gaandeweg visuele inspecties van woningen over. BAM Wonen toonde bij een demonstratie in de wijk Spoorzicht in Diemen de mogelijkheden. "Nu brengen we met de laserscanner zo'n negen woningen per dag in beeld; met de drone halen we zeker 51 woningen," zegt Arjan van Driel van BAM.

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 25.09

Ik woon in Banne Noord. In gemeentelijke documenten is dat een ontwikkelbuurt, een City Deal-buurt en nu ook - o gruwel - een warmtenetbuurt. Dat laatste staat in de Transitievisie Warmte (TVW). Daarin wordt voor zo'n 480 buurten berekend wat de beste warmteoptie is. Voor onze buurt zou dat dus...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.