Bestuurscrisis bij Huurdersvereniging Amsterdam

24.06.17
Bestuurscrisis bij Huurdersvereniging Amsterdam
Voorzitter Hein van Haastert en drie van de vier andere leden van het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben hun functie neergelegd. Alleen de penningmeester blijft zitten. "Aan dit besluit ligt primair ten grondslag dat de informatievoorziening vanuit en samenwerking met twee sleutelpersonen – te weten de penningmeester en de interim-directeur – volstrekt onvoldoende is, meldt Van Haastert in een brief aan de leden van de HA.
 
Uit de brief wordt duidelijk dat het bestuur geen enkel vertrouwen meer heeft in penningmeester Jan Kok en interim-directeur Winnie Terra. Het vorige bestuur, waarvan Terra zelf voorzitter was, heeft haar voor de periode van een jaar benoemd om de nieuwe organisatie op poten te zetten. Het huidige bestuur heeft in februari geprobeerd de aanstelling van Terra te beperken tot een half jaar, maar dat is niet gelukt.
Het nu afgetreden bestuur heeft een nieuw jaarverslag over 2016 opgesteld en komt daarbij naar eigen zeggen tot 'verbijsterende bevindingen' over de staat van de financiële administratie.  In de brief aan de leden worden tal van voorbeelden gegeven, die volgens Van Haastert wijzen op 'onethische en ongepaste gedragingen'. Vorig jaar was een tumultueus jaar voor de HA, waarin een boedelscheiding tot stand kwam met het Amsterdams Steunpunt Wonen. De nieuwe organisatie mét het nu afgetreden bestuur is op 1 januari gestart.
 
In de door het afgetreden bestuur opnieuw opgestelde conceptjaarrekening - in bezit van NUL20 - komt de HA over 2016 uit op een exploitatietekort van 145.000 euro. Een rol daarbij speelt onenigheid over de afwikkeling van de boedelscheiding tussen HA en ASW. Daarbij ging het zowel over de taakverdeling tussen beide organisaties als de financiële ontvlechting. De HA was van mening dat !WOON een groter deel van de transitiekosten zou moeten betalen. De gemeente heeft zich op beider verzoek uitgesproken over het verschil van inzicht en grotendeels de uitleg van !WOON overgenomen. De vertrekkende bestuursleden willen de jaarrekening bijstellen om het conflict met !WOON op te lossen. Kok en Terra willen dat niet. De meerderheid van de leden zou hen daarbij steunen. 
 
De brief van Van Haastert is medeondertekend door de ook aftredende bestuursleden Jacques Bettelheim, Guido Egas en Wendela Grondhoud: "Toen hun duidelijk was dat dit besluit onherroepelijk is, hebben zij te kennen gegeven evenmin heil meer te zien in continuering van hun bestuurslidmaatschap," schrijft de afgetreden voorzitter. Volgens Van Haastert verkeert de vereniging in een 'desolate financiële positie'.  
 
Er is nog geen officiële reactie van de HA. Terra wacht eerst een reactie van de leden af. Tot dusver heeft een meerderheid haar gesteund in het al maanden slepende interne conflict, waarbij beide kampen zich juridisch laten ondersteunen. 
 
 
  

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.