Overslaan en naar de inhoud gaan

ASVA overvallen door 'eenzijdige' beëindiging Convenant Studentenhuisvesting

Image

Studentenvakbond ASVA is overvallen en ongerust door de aankondiging van de wethouders Van Dantzig en Pels dat het Convenant Studentenhuisvesting 2019-2022 geen vervolg krijgt. “Het eenzijdig stopzetten van het convenant zonder een concreet alternatief te bieden voelt als een belediging naar de betrokken partners en de Amsterdamse student,’’ stelt bestuurslid Bor van Zeeland van de ASVA. 

Het Convenant Studentenhuisvesting is een samenwerkingsafspraak tussen de Metropoolregio Amsterdam, de onderwijsinstellingen, studentenbonden en woningcorporaties. Het doel van het convenant is om de tekorten op de woningmarkt terug te dringen en de positie van studenten op de woningmarkt te verbeteren. Een van de ambities was om in de convenantperiode 2019-2022 3.500 wooneenheden voor studenten te realiseren op gemeentelijke grondposities of transformatiegebieden. Dat is niet gelukt, maar de wethouders verwachten dit eind volgend jaar wel te hebben gerealiseerd.

De wethouders geven in de raadsbrief aan geen nieuwe afspraken meer te willen maken voor één doelgroep, maar dat de huisvesting van studenten "in de integrale afwegingen mee zullen worden genomen." De hoofdstedelijke universiteiten krijgen tussen de regels door bovendien te verstaan dat ze nu toch echt de toestroom van internationale studenten moeten gaan reguleren. Daarnaast zorgt een convenant volgens de wethouders voor veel bestuurlijke drukte, terwijl "het niet direct bijdraagt aan de productie van meer woningen".

Het collegebesluit lijkt in tegenspraak met het Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030. Amsterdam zette daar in september ook zijn handtekening onder en beloofde daarmee afspraken te gaan maken over concrete streefaantallen nieuwbouw- en transformatie-opgaven op basis van de behoefte.

De ASVA wijst er op dat de woonsituatie voor studenten erbarmelijk is en dat de unieke leefsituatie van hen een unieke aanpak vereist. Bovendien lijkt de gemeente met twee maten te meten, aldus Van Zeeland: "met de energietoeslag is de unieke woonsituatie van studenten een reden om geen toeslag uit te keren, maar nu er een nieuw convenant nodig is, is deze opeens niet meer uniek genoeg.”  

Trefwoorden