ARS: verdichten met visie

24.06.10

ARS: verdichten met visie

De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) twijfelt over de verdichtingsopgave die Amsterdam zich in de Structuurvisie 2010-2040 oplegt. De stad moet zich volgens de ARS niet blind staren op de ambitie om in die periode 70.000 woningen toe te voegen binnen de gemeentegrenzen. De tijd is volgens de Raad voorbij dat overal waar in Amsterdam gebouwd werd, mensen gingen wonen. Sturingsmogelijkheden moeten niet overschat worden, ondanks de populariteit van Amsterdam. “Het zal niet meevallen om hoge dichtheden en dure parkeeroplossingen te realiseren op aantrekkelijke ‘restlocaties’.” Alleen daar waar de grondprijs hoog is – dus waar mensen graag willen wonen – kun je volgens de Raad een dicht stedelijk milieu maken, met betaald gebouwd parkeren, goed openbaar vervoer, echte hoogbouw en hoogwaardige openbare ruimten. Behalve binnen en vlak buiten de ring, acht de ARS dat kansrijk in Buitenveldert, de Nieuwe Meer en de Noordelijke IJ-oever.
Lang niet alle Amsterdammers zitten op een grootstedelijk woonmilieu te wachten. Verdichting vereist dus gevoel voor ‘de markt’ en differentiatie. “Als er maar wordt nagedacht over de vraag ‘voor wie is dit op deze plek aantrekkelijk’.” De ARS pleit, zoals de Raad het zelf samenvat, voor een ontwikkelstrategie gericht op kwaliteit: “Zo kan Amsterdam mensen blijven aantrekken en vasthouden en ontstaat vanzelf draagvlak voor verdere intensivering.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS