Amsterdam verbetert veiligheid van drie studentencomplexen

29.03.2017
Image
Over het algemeen zijn studentencomplexen niet onveiliger dan reguliere woningen, zo blijkt uit onderzoek door de gemeente Amsterdam. Bij drie complexen aan de Wenckebachweg, Zuiderzeeweg en op de Spinozacampus zijn wel maatregelen nodig om de veiligheid te bevorderen. Er komt meer straatverlichting, een campagne om studenten bewust te maken van inbraakrisico’s en op sommige plekken worden camera’s opgehangen. Op aandringen van D66 heeft het stadsbestuur de veiligheid op studentencomplexen onderzocht. Vorig jaar stelden D66-raadsleden Reinier van Dantzig en Ariëlla Verheul vragen naar aanleiding van verschillende diefstallen en berovingen, tot zelfs een ernstig zedenincident. Uit het onderzoek blijkt ook dat het ontbreken van gemeenschappelijke ruimten leidt tot weinig sociale controle en dit de (ervaren) veiligheidsrisico’s vergroot. D66 pleit daarom samen met de ASVA studentenunie voor het toevoegen van centrale ontmoetingsplekken. “Veiligheid creëer je niet alleen met een gemeenschappelijke woonkamer of één bar om de hoek, maar het helpt natuurlijk wel, ook voor de sfeer en gezelligheid. Wij vragen aan het college hier rekening mee te houden bij bestaande en bij nieuw te bouwen studentencomplexen," aldus Van Dantzig. In totaal zijn 42 studentencomplexen onderzocht (zo’n 19.000 woningen) op veiligheidsindicatoren, zoals de ligging van het complex en de verlichting in de openbare ruimte. De uitkomsten zijn naast de beschikbare cijfers over de veiligheid gelegd.