Openbaar debat hoogbouwplannen Sluisbuurt

Datum: 
dinsdag 27 juni
Plaats: 
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam
Organisatie: 
PvdA Amsterdam
De werkgroep Stedelijke Ontwikkeling van de PvdA-Amsterdam organiseert een openbaar debat over de bouwplannen voor de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. Er woedt al enige tijd een discussie in de stad over wat voor wijk de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland zou moeten worden. De gemeente heeft een plan gemaakt met voornamelijk hoogbouw waaronder enkele zeer hoge woontorens. Architect Sjoerd Soeters heeft een alternatief plan geschetst met voornamelijk middelhoogbouw en een vergelijkbaar aantal woningen. 
 
Op 27 juni wil de PvdA zowel stedenbouwers, architecten én de politiek aan het woord laten. Architet Burton Hamfelt licht de gemeenteplannen toe. Hij is vanaf het begin als extern adviseur betrokken bij de planvorming. Stedenbouwkundige Sjoerd Soeters presenteert zijn alternatief. Vervolgens komt de politiek aan het woord. Wethouder Ruimtelijke Ordening Eric van der Burg (VVD) en PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman zullen hun visie geven op de plannen.
Aanmelden kan via de mail (zie boven).