Comeback Wijkaanpak 2: Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Datum: 
12 november 2020
Organisatie: 
Pakhuis de Zwijger ism de AFWC en NUL20

Tot 2012 bestonden er grote programma's vanuit het Rijk met een wijkgerichte aanpak – denk bijvoorbeeld aan het krachtwijkenbeleid en de Vogelaarwijken. Daarna trok het Rijk zich terug. Op lokaal niveau veranderde er tegelijkertijd ook van alles. Denk aan de decentralisaties in het sociaal domein en de woningbouwcorporaties die terug naar hun kerntaak moesten door een aanpassing in de Woningwet. Dit alles zorgde voor minder beleidsaandacht en onderzoek op het gebied van de integrale wijkaanpak. Nu lijkt de interesse voor de wijkaanpak een comeback te maken. Hoe heeft de wijkaanpak zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Wat houdt ‘integraal’ eigenlijk precies in? Wat zijn de geleerde lessen? En wat heeft de integrale wijkaanpak Amsterdam opgeleverd?
 

LET OP: AANVANGSTIJD IS HALF UUR VERVROEGD.
Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is na 10 jaar bijna halverwege. Wat kunnen we leren van de Rotterdamse wijkaanpak? Sinds 2011 werken het Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, corporaties, schoolbesturen, bedrijfsleven en politie samen in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) om ervoor te zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen tot het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Als het om integrale wijkaanpak gaat, wordt veel inspiratie gehaald uit dit programma.
 
 
 
 
Er zijn in deze reeks drie programma's. De eerste was 5 november (kijk hier terug). De laatste is op 19 november:
De Zaanse wijken Poelenburg en Peldersveld kennen een rijke en roemruchtige historie. Twee jaar geleden is er een actieplan gestart voor deze buurten en vlak voor de coronacrisis werd ‘Pact Poelenburg Peldersveld’ ondertekend door meer dan twintig partners zoals gemeente, corporaties, politie en onderwijsinstellingen. Met bewoners gaan zij er gezamenlijk voor zorgen dat de kansen voor kinderen in deze buurten net zo groot worden als in de rest van Zaanstad.
Tot 2012 bestonden er grote programma's vanuit het Rijk met een wijkgerichte aanpak – denk bijvoorbeeld aan het krachtwijkenbeleid en de Vogelaarwijken. Daarna trok het Rijk zich terug. Op lokaal niveau veranderde er tegelijkertijd ook van alles. Denk aan de decentralisaties in het sociaal domein en de woningbouwcorporaties die terug naar hun kerntaak moesten door een aanpassing in de Woningwet. Dit alles zorgde voor minder beleidsaandacht en onderzoek op het gebied van de integrale wijkaanpak." data-share-imageurl="">