Video

Het NUL20 video-archief is op dit moment niet geheel beschikbaar. Verwijzingen naar oudere afleveringen van Aanbouw werken niet meer, omdat AT5 de links naar de betreffende aflevering heeft gewijzigd of omdat de afleveringen niet meer online beschikbaar zijn.

Elzenhagen Noord is een nieuwe wijk, gedeeltelijk gebouwd in Zaanse stijl, verstopt in de oksel van de A10 en de Nieuwe Leeuwarderweg. Er wordt blijmoedig gekocht en gewoond, ondanks de crisis. Wat zijn de succesfactoren? Bewoners en deskundigen aan het woord.

Bron:
AT5

In deze tweede jubileumuitzending worden een aantal lange termijn ontwikkelingen onder de loep genomen.

Bron:
AT5

Op 28 april 1987 werden in aanwezigheid van toenmalig burgemeester Ed van Thijn de stadsdeelraad en de leden van het dagelijks bestuur van Zuidoost geïnstalleerd. Op 25 april 2012 keek het stadsdeel met een 'jubileumconferentie' terug hoe het zich de afgelopen 25 jaar heeft...

Bron:
YouTube

Reportage over de vele studentenhuisvestingsprojecten met speciale aandacht voor de vernieuwing van Uilenstede.

Bron:
AT5

Kort voor de opening van EYE het nieuwe Filmmuseum, bezocht Aanbouw dit spraakmakende gebouw, spreekt met de betrokkenen en laat zich door de architect uitleggen dat jij hier de regisseur van je eigen film bent. 

Bron:
AT5

Deze video geeft een indruk van het participatieproces bij de Bewonersinitiatieven Wijkaanpak Amsterdam Nieuw-West.

Bron:
YouTube

Eens stroomden dagelijk tandartsen in opleiding binnen in het  Academisch Centrum Tandheelkunde-gebouw aan de Louwesweg in Slotervaart (Amsterdam Nieuw-West). Nu wordt het leegstaande complex omgebouwd tot studentencomplex en broedplaats. De nieuwe naam is GO-West. Op de...

Bron:
AT5

Het AT5-programma Aanbouw bestaat 15 jaar. Aanbouw is het enige langlopende programma over stedenbouw en architectuur in Nederland. In deze jubileumuitzending een terugblik op vijf grote ontwikkelingen in de stad: de transformatie van de Bijlmer, de stedelijke vernieuwing van...

Bron:
AT5

Het Scheepvaartmuseum huist in een gebouw dat oorspronkelijk is gebouwd als magazijn voor de Admiraliteit van Amsterdam. Het ontwerp van Daniël Stalpert is gebouwd in1656. Susanne Heering laat zich rondleiden door directeur Bijleveld en de architecte Liesbeth van der Pol. Zij...

Bron:
AT5

Enorme lofts zoals in New York, iedereen kent ze wel, en slechts betaalbaar voor de happy few. Welnu, je hebt ze ook in Amsterdam, in nieuwbouw en redelijk betaalbaar. Het idee stamt uit de jaren 80 en is geinspireerd door de kraakbeweging. In de jaren 80 werd de voormalige...

Bron:
AT5

De oude 'Dubbeltjespanden' op de kop van de Czaar Peterstraat golden als inspiratiebron voor grote gloednieuwe stadsblok 'De Keyzer'. Architect Tom Frantzen vertelt in deze aflevering hoe ze het pand hebben laten aansluiten op de omgeving. Marianne Loof, voorzitter van de...

Bron:
AT5

Het woningblok Verdana heeft overtuigend de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2011 gewonnen. Het project kreeg ruim achttien procent van de stemmen. Verdana - een complex met tien woningen - staat op het terrein Het Funen. Architect van Het Funen is NL Architects, de opdrachtgever...

Bron:
AT5

Aanbouw-afllevering over de nieuwbouw rond en herinrichting van Borneohof in de Indische Buurt. Ruben Maes spreekt met gebiedsmanager Conny Valckhoff, de ontwerper van de openbare ruimte, Sjoerd Hoogma en de architect van het pand met de toren: Peter Geusebroek.

Bron:
AT5

De Spaarndammerbuurt is populairder dan ooit, met prijzen van gemiddeld 4000 euro per vierkante meter. Dat komt door de grondige renovatie die de afgelopen jaren in de buurt heeft plaatsgevonden.

The New Kit is 57 meter hoog en staat schever dan de toren van Pisa. In de toren zitten koopappartementen waarvan een aantal zeer luxe. Woningcorporatie Eigen Haard wil daarmee de buurt gevarieerder maken. De wijk aan de voet van New Kit zal de komende 10 jaar aangepakt...

Bron:
AT5

Pagina's