Parkeernormen en mobiliteit

18.03.2019

Parkeerruimte is duur, steeds minder stedelingen hebben een auto en bij nieuwbouw wordt steeds minder parkeerruimte voorzien. De auto is op zijn retour. De gemeente Amsterdam zet in op een autoluwe stad, waarbij nieuwe vormen van mobiliteit en deelinitiatieven meer aandacht krijgen. Wat betekent dat voor de stadsplanners, de ontwikkelaars en de stedeling? Een aflevering van BouwWoonLeef

Bron
AT5

Trefwoorden