Overslaan en naar de inhoud gaan

Pakhuis Nul20, editie #27, 1 april

Talkshow over woonkwesties in de regio Amsterdam. PakhuisNUL20 zet de luiken open. Door interviews en debat. En door ruim baan te geven aan initiatieven van ondernemende professionals, bewoners en politici in de Metropoolregio Amsterdam. Maandag 1 april 20:00 - 21:30 uur. Toegang gratis, inschrijven verplicht. Inschrijven kan HIER.
 

Wie helpt de woonstarter?

Voor jongvolwassenen is het moeilijk om in de regio Amsterdam aan een betaalbare woning te komen. Het probleem is oud, maar de ernst neemt alleen maar toe. Wat wordt er aan gedaan door woningcorporaties? Hoe reageert de lokale politiek?


Columnist: Achraf el Johari

(Verbonden aan netwerk Amsterdamse Jongerenhuisvesting en één van de drie genomineerden voor het jongerenburgemeesterschap van Amsterdam, jurist).

 

 

 

 


Moeten corporaties meer kleine woningen bouwen?

De laatste jaren hebben commerciële ontwikkelaars en studentenhuisvesters veel kleine woningen opgeleverd in Amsterdam. Woningcorporatie Ymere ontwikkelt nu in stadsdeel Oost, dichtbij het centrum, ook een nieuwbouwcomplex met vooral kleine woningen voor reguliere huurders. Moeten woningcorporaties die weg op? Waar wel, waar niet? Blijft er plaats voor gezinnen in de stad?

 

Met: Marja Elsinga (Hoogleraar Wonen TU Delft) en Karin Laglas (Bestuurder Ymere)

 


Eigen woonstarters eerst? Over voorrangsregels en ander ongemak

Met het oplopen van de druk op de woningmarkt willen politici meer doen voor hun eigen inwoners. In steeds meer gemeenten in de regio Amsterdam worden voorrangsregels maximaal toegepast. Voor welke woningmarktsegmenten is voorrang mogelijk? En hoe wenselijk is dat? En kunnen gemeenten zelf geen (tijdelijke) woningen bouwen voor urgente woningzoekenden?

 

Met: Erik Flentge (SP-fractievoorzitter Amsterdam) en Thijs Kroese (PvdA-wethouder Purmerend)

 

WIJZIGING: Thijs Kroese ipv Mieke Booij (wethouder Haarlemmermeer)


De koers van De Key

Onder leiding van Leon Bobbe specialiseert Woonstichting De Key zich in huisvesting voor studenten en jongeren. De Key is van plan duizenden woningen voor woonstarters toe te voegen de komende jaren. Bobbe over de kansen en behoeften voor de diverse categorieën woonstarters en de gevolgen van de nieuwe koers. Wat levert de specialisatie op? En zijn de nieuwbouwambities vol te houden met het oog op verduurzamingsopgave?

 

 

Met:
Leon Bobbe (Bestuurder De Key)


Vanaf half tien: netwerkborrel

PakhuisNUL20 richt zich op iedereen met (professionele) belangstelling voor woonzaken in de meest brede zin: woningmarkt, stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, huurbeleid, stedenbouw en bouwproductie. De netwerkborrel is een uitgelezen kans bij te praten en contacten te leggen met professionals, bestuurders, initiatiefnemers en geïnteresseerden in al deze sectoren.

 

Pakhuis NUL20 is een initiatief van het tijdschrift NUL20 en debatcentrum Pakhuis De Zwijger.

Toegang is gratis. Het is wel noodzakelijk vooraf in te schrijven. Dat kan HIER

 
Bron
Nico Boink