Loodswoningen in Oosterwold (Almere

21.04.2017

In Oosterwold, een polder bij Almere Hout kun je vrij pionieren. Van de kavel die je koopt voor gemiddeld ongeveer 40 euro per vierkante meter die je voor een relatief klein deel mag bebouwen. De rest moet groen blijven. Je regelt je eigen energie en gezamenlijk doe je de infrastructuur. Joost en Marianne hebben een loodswoning laten bouwen en zitten er nu bijna een jaar. Oosterwold beslaat een gebied van circa 4300 ha tussen Almere en Zeewolde. Het is nu grotendeels agrarisch landschap, maar er is ruimte voor zo'n 15.000 woningen. Wel in zeer landelijke woonmilieus; van elke kavel mag hoogstens een achtste worden bebouwd. Ruim 40 procent blijft voor (stads)landbouw gereserveerd.

Zie ook de fotoreportage van NUL20-fotograaf Nico Boink

Bron
AT5