Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote spelers gaan warmtecoöperaties ondersteunen

Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in de warmtetransitie. Dat doen we door hen te verenigen in een zogenoemd warmteschap. Dat is een coöperatie, die eigenaar wordt van de warmtevoorziening. Een bijkomend voordeel is dat bewoners minder afhankelijk worden van de variaties in energietarieven.”
 
De ondersteuning van het samenwerkingsverband gaat bestaan uit een drietal onderdelen:
  • een academie, die bewonersinitiatieven en professionals van gemeenten, woningcorporaties en netbeheerders toegang biedt tot relevante kennis;
  • een regionale dienstenorganisatie, die bewoners initiatieven professioneel ondersteunt bij het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van een coöperatieve warmtevoorziening;
  • investeringsmogelijkheden, die toegang bieden tot geld in de verschillende fasen van de ontwikkeling van een warmtevoorziening.
Bron
YouTube