Directeuren De Key ontslagen na vermoedens fraude

21.05.10

Het betreft de aankoop van een weiland in Zeewolde, waarop De Key miljoenen heeft moeten afschrijven.Van beide ex-directeuren was al afscheid genomen. Ze zijn nu op staande voet ontslagen.