De auto voorbij - nieuwe visies op mobiliteit

06.05.2022

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Susanne Heering spreekt onder andere met een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een gebruiker van deelvervoer. Waar is het nodig en mogelijk de straatinrichting anders aan te pakken? Bieden deelhubs met deelauto’s, fietsen en scooters een oplossing?

Trefwoorden