GROTE PROJECTEN

 • 18.01.09
  Ook IJburg worstelt met tweedeling in buurt en onderwijs

  IJburg moest een ongedeelde wijk worden. In ieder portiek was plaats voor zowel arme als rijke mensen van verschillende nationaliteiten met of zonder handicap. Inmiddels leven er tienduizend mensen en blijkt de praktijk weerbarstiger. Projectbureau en stadsdeel staan machteloos tegenover het ontstaan van witte en zwarte scholen. Ook wonen grote gezinnen en hulpbehoevende mensen meestal in corporatieblokken bij elkaar.

 • 18.01.09
  IJburg-bewoners geven hun wijk een ruime voldoende

  Zes jaar nadat de eersten de sleutel van hun huis op IJburg kregen, is het aantal bewoners van de eilanden gegroeid tot meer dan tienduizend, zijn er scholen, winkels en kunnen IJburgers er naar de film. Maar er is ook veel nog niet. IJburg is een volwaardige wijk aan het worden, die door bewoners goed wordt gewaardeerd. Zij geven een ruime zeven aan de nieuwbouwwijk vanwege de ruime woningen, het stadse karakter en het water.

 • 24.09.08

  Hoe groot wordt Noord eigenlijk?

 • 24.09.08


  Huisvesting grote gezinnen blijft een zoektocht
  Blok 19 en andere problemen

 • 18.09.08

  Oud-supervisor IJ-oevers Tjeerd Dijkstra is tevreden met resultaat

  "Er is een nieuw soort stedelijkheid ontstaan"

  Prof. ir. Tjeerd Dijkstra vervulde vanaf midden jaren tachtig de rol van supervisor bij de herontwikkeling van de kilometerslange Zuidelijke IJ-oever. In al die jaren is het hem niet één keer overkomen dat Welstand een bouwplan heeft afgekeurd. “Wellicht heb ik mijn werk niet slecht gedaan,” suggereert de voormalige Rijksbouwmeester.

 • 18.09.08

  De zuidelijke IJ-oever in hapklare brokken

  Plannen Houthavens: nu wel Raad van State proof?

 • 18.09.08

  De wonderbaarlijke doorstart van het IJ-oeverproject

  Terug naar het IJ

  September 1992 wist Rem Koolhaas een bomvolle Koepelzaal nog in vervoering te brengen. Maar een half jaar later trok geldschieter ING zich terug uit de plannen voor herontwikkeling van de IJ-oevers. Een tegenvallende kantorenmarkt en onenigheid tussen bestuurders, gemeenteraadsleden en marktpartijen maakten een einde aan het ambitieuze publiek-private avontuur. Vijftien jaar later keert Amsterdam met een aangepast plan alsnog terug naar het IJ.

 • 16.09.08

  In woningbouwprogramma Zuidas is voor middeninkomens weinig plaats
  Mix van sjiek en sociaal

  Als alle plannen doorgaan komen er op de Zuidas naast kantoren, winkels en restaurants ook negenduizend woningen. Naast veel luxe huur- en koopappartementen zal uiteindelijk dertig procent uit sociale huurappartementen bestaan. Corporaties investeren vooral in studentenwoningen en kleine studio’s. “Op de Zuidas loopt de onrendabele top al snel op tot een ton.”

Pagina's