Felder: ‘verkoop groot deel corporatiebezit’

16.06.09

 Felder: ‘verkoop groot deel corporatiebezit’

Corporaties moeten een groot deel van hun bezit verkopen. Zo betoogde Fer Felder bij zijn afscheid als directeur van ontwikkelaar De Principaal. Het geld moet vervolgens worden geïnvesteerd in nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid. “We moeten het geld dat we overhouden van de verkoop investeren in vormen van particulier en collectief opdrachtgeverschap.”


Felder vindt dat corporaties weer terug moeten naar de oorsprong van hun bestaan. “Het afgelopen decennium was een tijd van fusies, groter en nog groter worden. Directeuren die ondernemertje wilden spelen met dikke salarissen en grote auto’s. Ik heb niets met die mentaliteit. We moeten voorbij het Gucci-kapitalisme waar het alleen gaat om duurder en groter.”
Zijn ideaal, zo hield hij de aanwezigen voor op een symposium ter gelegenheid van zijn vertrek, is de vorming van coöperatieve instellingen die kleinschalige initiatieven ontwikkelen met en voor mensen die het nodig hebben. Of die met elkaar iets nieuws tot stand willen brengen in de maatschappij. “Laten we coöperaties van bewoners vormen die zich voor hun eigen huisvesting en de kwaliteit van hun omgeving verantwoordelijk voelen. Dat moet overigens niet vrijblijvend zijn. De bewoners in dergelijke initiatieven moeten ook iets teruggeven aan de maatschappij of de buurt.”
Felder is opgevolgd door Helen van Duin. Zij werkte al sinds juni vorig jaar als adviseur bij De Principaal. Daarvoor was ze statutair directeur van de Eerste Amsterdamse Gebiedsonderneming. De EAG is opgericht door Rabo Vastgoed en de Amsterdamse woningcorporaties Het Oosten en De Key en richt zich op de ontwikkeling van vastgoed in herstructureringsgebieden. [BP]

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS