Kort nieuws

30.09.08

Kort nieuws

Campuscomplex Diemen in gebruik

Woonstichting De Key heeft de eerste tijdelijke studentenwoningen aan de Bergwijkdreef in Diemen in gebruik genomen. De eerste zeventig zijn half februari opgeleverd. Vanaf dit voorjaar zijn de overige 430 woningen klaar voor verhuur.

De studentenwoningen zijn wit van kleur en zijn in twee afgesloten carré-opstellingen gebouwd. De blokken bestaan uit vier verdiepingen. De wooneenheden zijn 30 m2 en hebben eigen douche, toilet, keuken, slaap/zitkamer en een balkon. Op het campusterrein komen verder een eetcafé, een wasserette en een basketbalveld. Het complex blijft tot 2012 bestaan.

Het terrein aan de rand van de Bergwijkpolder was in het verleden in gebruik bij hogeschool INHOLLAND. Studenten van deze hogeschool krijgen voorrang bij het huren van de woningen. [BP]

Woongroep Turkse ouderen

De Algemene Woningbouw Vereniging opent eind maart in stadsdeel Bos en Lommer een speciale voorziening waar ouderen van Turkse afkomst gegroepeerd kunnen wonen en zorg kunnen krijgen. In het nieuwbouwcomplex `De Buskenblaser` zullen tien WIBO-woningen worden bewoond door Turkse senioren. Allemaal wonen ze zelfstandig, maar wel vlak bij elkaar. Daarnaast kunnen deze ouderen gebruik maken van een gezamenlijke huiskamer. Het tegenovergelegen woonzorgcentrum De Boeg levert alle zorg die deze ouderen nodig hebben.

Met de start van deze woongroep wordt volgens AWV een nieuwe weg in seniorenhuisvesting ingeslagen. “De eerste grote generatie Turkse ouderen emancipeert en ontwikkelt zich. Ook in de Turkse gemeenschap willen ouderen vaker zelfstandig wonen. Kinderen nemen niet meer vanzelfsprekend hun ouders in huis”, aldus een woordvoerster.

De AWV raakte samen met stadsdeel Bos en Lommer overtuigd van de noodzaak nieuwe woonvoorzieningen voor allochtone ouderen te ontwikkelen. Daarna werd contact gezocht met sleutelpersonen uit de Turkse gemeenschap om de ouderen te bereiken. De woongroep speciaal voor Turken is een primeur voor Amsterdam. Verder kent alleen Dordrecht een dergelijke woongroep. Elders zijn wel plannen in de maak. Zo werkt ZVH aan de bouw van een ouderencomplex voor Turken in Zaanstad.[BP]

Kantoren en woningen op Wester IJ Dock

Levendig wonen, recreëren en werken. Fortis Vastgoed heeft samen met de Rijksgebouwendienst en de gemeente Amsterdam de plannen uitgewerkt voor de bouw van het Wester IJ Dock. Op een kunstmatig schiereiland van zestig bij 180 meter aan de noordkant van het Westerdokseiland verrijzen vijf luxueuze gebouwen. “Het wordt een gezellig stadseiland met 59 appartementen, een hotel met driehonderd kamers, tal van horecavoorzieningen en een passantenhaven,” zo verklaart de ontwikkelaar. Op het eiland is ook nieuwbouw voorzien voor het Gerechtshof en het Korps Landelijke Politiediensten. [BP]

Weg vrij voor fusie AWV/Het Oosten

Amsterdam heeft geen bezwaar tegen de fusie van woningbouwverenigingen AWV en Het Oosten. Zo heeft de gemeente beide directies begin maart laten weten. “De meerwaarde van de fusie ligt in de krachtenbundeling op wijkniveau,” aldus wethouder Herrema van Volkshuisvesting. Wel wil hij meer inzicht krijgen in de daadwerkelijke groei van de investeringsruimte.

Bij de beoordeling van het fusievoornemen heeft Herrema vier criteria gehanteerd. Hij heeft gekeken naar de lokale verankering, de groei van de investeringsruimte, handhaving van onderlinge concurrentie en verscheidenheid, en binding met de regio.

Volgens Herrema kan de nieuwe corporatie in elk stadsdeel actiever aanwezig zijn. Het wordt beter mogelijk gebiedsgericht te werken. De bundeling van beide corporaties leidt naar zijn mening tot meer daadkracht in de aanpak van wijken. En de nadrukkelijke keuze van de nieuwe organisatie een Amsterdamse corporatie te zijn, valt in goede aarde.

Wel heeft de wethouder van Volkshuisvesting vragen over de toekomstige investeringsruimte. De fusiecorporatie stelt in 2008 een nieuwe financiële meerjarenprognose op. De gemeente wordt graag geïnformeerd over de vraag of de geplande investeringen inderdaad kunnen worden uitgevoerd en of er nog extra investeringen mogelijk zijn in het licht van de wijkaanpak. De meerwaarde op het punt van extra investeringen is er vooralsnog niet, aldus Herrema.

De formele fusie is voorzien per 1 juli aanstaande. De nieuwe corporatie gaat voor haar ontwikkelactiviteiten gebruik maken van Kristal Projectontwikkeling. Ook wordt de fusiecorporatie aandeelhouder. Het Oosten was één van de oprichters van Kristal. [BP]

7300 woningen in 2008?

Eind 2007 maakten de wethouders Van Poelgeest en Herrema een rondje langs stadsdelen en projectbureaus. Een van de vragen: hoe realistisch dit jaar alle productieplannen zijn. De uitkomst stelde gerust: er resulteert een prognose van 7300 in aanbouw te nemen woningen. Ruim boven de ambities uit het collegeakkoord dus (20.000 in vier jaar). Volgens woningbouwregisseur Bob van der Zande is dit aantal zeker “geen wilde gok”. “Wij hebben een goed beeld gekregen van projecten waar stadsdelen en projectdirecteuren, populair geformuleerd, echt voor gaan”, zegt hij. “Daar willen we ze aan houden. Het gaat om realistische cijfers, dus het lijkt aannemelijk dat de teller niet voor de 5000 blijft steken.”

De betrokken wethouders laten bovendien onderzoeken of enkele bouwprojecten die voor latere jaren staan geprogrammeerd al in 2008 zijn te realiseren, als extra buffer. Van der Zande: “Dat kan. Maar het zal niet eenvoudig zijn, want doorlooptijden van bouwprojecten liggen grotendeels vast. Als er dan een bezwaarprocedure overheen komt, ben je zo een jaar verder. De ervaring leert dat het vaker tegen dan mee zit.”Aan de lange lijst vertragingsfactoren kunnen er weer twee worden toegevoegd. Er blijkt inmiddels een schreeuwend tekort te zijn aan ervaren inspecteurs voor bouw- en woningtoezicht. Onderlinge concurrentie tussen stadsdelen, projectbureaus en gemeenten vergroot dit probleem nog. Daarbij speelt de fijnstofproblematiek steeds meer op. Actievoerders grijpen bij bezwaarprocedures, bijvoorbeeld tegen de kap van bomen, nu ook de nieuwe luchtkwaliteitseisen aan om bouwplannen tegen te houden.

In 2008 wordt voor het eerst de zogeheten ‘bouwenvelop’ op grote schaal toegepast. Die aanpak moet ontwikkelaars er onder meer toe prikkelen eerder te gaan bouwen teneinde renteverlies te vermijden. In de praktijk wachten ze soms nog altijd liever, bijvoorbeeld vanwege marktprognoses. De gemeente beschikt over de mogelijkheid om reserveringsvergoedingen of waarborgsommen in het contract op te nemen. Maar dat wordt, aldus de bouwregisseur, niet consequent toegepast. Van der Zande: “We overwegen nu alsnog een bouwplicht in te zetten als de productie sterk achterblijft. Maar je moet als gemeente zelf alles helemaal goed hebben gedaan voordat je procedures tegen trage bouwers begint, anders verval je in juridische haarkloverij.” [Bvdh]

Sociale woningbouw op dok Zuidas

Ook de Zuidas moet een gemengde woonwijk worden. De gemeente Amsterdam betaalt 23 miljoen extra aan de Zuidasonderneming om de bouw van 1100 sociale huurwoningen op het zogeheten dok mogelijk maken.

Deze woningen zullen voor altijd deel uitmaken van het corporatiebezit. Verkoop van deze woningen is niet mogelijk, zo heeft wethouder Maarten van Poelgeest de gemeenteraad laten weten.

“Amsterdam is een ongedeelde stad en wil dat ook blijven. De Zuidas kan alleen maar een echte Amsterdamse wijk worden als we ervoor zorgen dat deze toplocatie er voor alle Amsterdammers is,” aldus de wethouder.

Hoewel de Zuidas vaak wordt gezien als een kantoorlocatie, is het ook de op een na grootste woningbouwlocatie van Amsterdam. Uiteindelijk zullen op de Zuidas ongeveer 9000 woningen komen, waarvan dertig procent goedkope woningen. De gemiddelde grootte van de woningen op het dok bedraagt ten minste 65 m2.

Verder is de gemeente van plan voor twintig procent deel te nemen in de Zuidasonderneming, het gezamenlijke grondbedrijf van gemeente, Rijk en private investeerders dat de infrastructuur in het gebied ondergronds brengt en vervolgens de bouwrijpe grond uitgeeft. De bouw van het dok maakt een toevoeging van 2,7 miljoen m2 kantoren, woningen en voorzieningen mogelijk. [BP]

Nieuwbouw voor vrouwenopvang

Het Oosten en Far West bouwen vijf of zes kleinschalige complexen met in totaal veertig zelfstandige woningen voor de opvang van vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Daarover hebben zij begin februari een overeenkomst getekend met de Blijf Groep Amsterdam.

De huidige grootschalige voorziening voor begeleid wonen van de voormalige Vrouwenopvang Amsterdam voldoet niet meer aan de eisen. Ter vervanging ontwikkelen Far West en Het Oosten clusters van acht woningen in de buurt van de crisisopvang. Naast de woningen worden faciliteiten voor hulpverlening gerealiseerd, zoals spreekkamers en ruimten voor begeleiding van groepen ouders en kinderen. De ligging in de buurt van de huidige crisisopvang heeft als voordeel dat kinderen op dezelfde school kunnen blijven.

Het realiseren van dit project past volgens beide corporaties in het streven een bijdrage te leveren aan het zo gewoon mogelijk huisvesten van specifieke doelgroepen. Oplevering is voorzien vanaf 2011.[BP]

Leerlingbouwplaats in Westelijke Tuinsteden

BAM Woningbouw Amsterdam en kenniscentrum Fundeon hebben in de Westelijke Tuinsteden één van de grootste leerling-bouwplaatsen ooit opgericht. Een groep van vijf tot negen beginnende bouwvakkers is betrokken bij de bouw van de zogeheten Noordstrook.

“De meeste leerling-bouwplaatsen zijn kleinschalig”, zegt Jelke Boersma, adviseur opleidingsbeleid van Fundeon. “Meestal hanteren we het principe dat leerlingen vooral op een kleine bouwplaats erg veel kunnen leren. Daar staat tegenover dat de bouw van de Noordstrook het werk in al zijn facetten toont. Realistischer kunnen we het niet maken.”

Op een leerling-bouwplaats leren aankomende vaklieden onder begeleiding van ervaren collega’s, zogenaamde leermeesters, de fijne kneepjes van het vak. Leerling-bouwplaatsen hebben volgens Fundeon hun nut bewezen. Dankzij de praktijkopleiding voltooien de leerlingen hun opleiding eerder en zijn ze meer gemotiveerd voor een loopbaan in de sector.

De Noordstrook is een project van ontwikkelaar De Principaal en omvat de bouw van 387 woningen aan de Loosduinenstraat in Amsterdam-Slotervaart. [BP]

Helft minder ontruimingen in Noord

Woningstichting Rochdale is er samen met Doras Maatschappelijke Dienstverlening in geslaagd het aantal gedwongen ontruimingen van woningen met de helft te verminderen. In heel 2007 heeft Rochdale in Amsterdam–Noord slechts twaalf woningen moeten ontruimen tegen 24 woningen een jaar eerder.

Zodra bij een huurder betalingsachterstand ontstaat, wordt Doras gevraagd na te gaan of deze mensen behoefte hebben aan schuldhulpverlening, inkomensbeheer, maatschappelijke dienstverlening of preventieve cursussen om nieuwe financiële problemen te voorkomen. Vanaf maart vorig jaar heeft Rochdale in totaal 176 van dergelijke huisbezoeken aangevraagd. Uiteindelijk werden in 2007 vier huurders ontruimd vóór de samenwerking met Doras, vier huurders wilden geen hulp van Doras en een aantal huurders had de woning al verlaten. Rochdale beheert in Noord in totaal 4360 woningen. [BP]

Het Oosten: schotels weg

Honderdvijftien huishoudens in vijf wooncomplexen van woningbouwvereniging Het Oosten in de stadsdelen Noord, Bos en Lommer en Zeeburg hebben vorig jaar hun schotelantenne buiten aan de gevel vervangen door een schotelantenne binnenshuis of een alternatieve vorm van televisieontvangst. Het succes van het project is volgens directeur Peter Kramer zo groot, dat de woningbouwvereniging ook elders in Amsterdam probeert tot schotelvrije gevels te komen.

Volgens Het Oosten heeft ruim zestig procent van de 180 schotelantennebezitters gekozen voor alternatieve televisieontvangst. De bewoners ontvingen een vergoeding voor het inleveren van de schotel en de satellietontvanger. De schotel werd vervolgens kosteloos verwijderd. Hiernaast kregen de bewoners nog een tegemoetkoming in de kosten als zij een abonnement afsloten bij een kabelaanbieder.

Hoewel sommige mensen moeite hadden met het verwijderen van de schotels, zijn volgens Kramer de meeste reacties positief. “Veel buurtbewoners vinden dat het aanzicht van hun woningen is opgeknapt.” Volgens de directeur Woonruimte was er nog een belangrijke reden om de schotels te verwijderen. Zij zorgden regelmatig voor onveilige situaties. Het Oosten start nog dit jaar met het aanbieden van een alternatief voor satellietontvangst bij andere woningcomplexen. [BP]

Corporaties wijzen short-stayregeling af

Amsterdam moet ook in het gereguleerde segment short-stayvoorzieningen mogelijk maken. Zo meent de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders wordt het voorstel van de gemeente onnodig beperkend en gedetailleerd genoemd. Volgens de AFWC verdienen tal van wetenschappelijk onderzoekers en werknemers in de creatieve sector onvoldoende om in het geliberaliseerde bestand aan een passende woning te komen. Om concurrentie met reguliere woningzoekenden te voorkomen, dient het goedkope aanbod wel aan een maximum te worden gebonden. Het hoeft daarbij niet om heel grote aantallen te gaan, zo meent de federatie.

Het uitsluitend aanbieden van short-stayvoorzieningen in de vrije sector heeft volgens de federatie nog een ander nadeel. Voornamelijk grote woningen komen daarvoor in aanmerking. Juist daarvan zijn er maar weinig. Terwijl de groep die tijdelijk in Nederland verblijft vaak genoegen zal nemen met een kleiner appartement.

Ook hebben de corporaties moeite met de gekozen tijdsduur. De gemeente hanteert een verhuurperiode van minimaal één week tot maximaal een half jaar. “Wij vinden deze bovengrens niet logisch. Beter is aansluiting te zoeken bij het huurrecht. Kantonrechters verstaan onder korte duur over het algemeen een periode van een jaar. Wij dringen er ten zeerste op aan bij deze termijn aan te sluiten,” aldus directeur Van Harten.

Verder wijzen de Amsterdamse corporaties de voorgestelde heffing af. De gemeente vraagt voor deze onttrekking aan de reguliere woningvoorraad maximaal 3 procent van de WOZ-waarde. Daardoor moeten verhuurders al gauw 175 euro per maand extra huur vragen. Volgens Van Harten is dat “onterecht en absurd”. Bij verhuur van 850 woningen in de short stay levert dit de gemeente 9 miljoen euro op. Tegenover deze opbrengst staan helemaal geen werkzaamheden. Bovendien loopt de gemeente geen huur- of leegstandsrisico. [BP]

Zie voor shortstay-discussie ook De Stelling.

Dakvilla’s in Bos en Lommer

Recht tegenover elkaar verrijzen aan de Admiraal de Ruijterweg twee bouwwerken op de daken van bestaande bouw. Opdrachtgever voor de bouw van de dakvilla op de foto is Irfan Yilmaz. Hij is eigenaar van het uit vier lagen bestaande pand dat momenteel gerenoveerd wordt. Volgens Yilmaz duurde het ongeveer een jaar voor hij een bouwvergunning kreeg van het stadsdeel om een extra laag op zijn pand te bouwen.

“Je moet natuurlijk heel licht materiaal gebruiken, zoals veel hout en glas.” Op het dak wordt een volwaardige woning gebouwd van negentig vierkante meter. De dakvilla wordt 2.60 meter hoog. Bewoners in de omgeving hebben geen bezwaar gemaakt tegen de opbouw.

Ook in de tegenovergelegen Bestevaerstraat wordt een extra woonlaag toegevoegd. Stadsdeel Bos en Lommer gaf enkele jaren geleden groen licht voor het ‘optoppen’ van woningen, mits aan alle welstandseisen wordt voldaan. [JvV]

Zonder gemotiveerde bewoners geen milieuwijken

Ontwikkelaars en woningcorporaties willen alleen in duurzame wijken investeren als daarvoor bij potentiële kopers vooraf voldoende belangstelling bestaat. Plannenmakers doen er daarom goed aan eerst zoveel mogelijk bewoners voor hun idee te winnen. Of het initiatief uiteindelijk een succes wordt, hangt sterk van het doorzettingsvermogen en de bevlogenheid van individuele personen af.

Die conclusie drong zich op na een drukbezocht symposium dat door de bewoners van het GWL-terrein werd georganiseerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van hun wijk. Begin jaren negentig bouwden vijf woningcorporaties in nauwe samenwerking met stadsdeel en buurtbewoners zeshonderd milieuvriendelijke koop- en huurwoningen op een groen, autovrij binnenterrein. De wijk liep destijds voorop met zaken als de inzet van een collectieve warmtekrachtkoppeling-centrale (WKK) en hergebruik van regenwater voor toiletspoeling. Het meest bekend werd de wijk echter om zijn lage parkeernorm: slechts één op de drie huishoudens kon zijn auto parkeren aan de rand van de autovrije buurt.

Hoewel sommige milieumaatregelen minder goed hebben uitgepakt dan verwacht, bleken alle betrokkenen nog steeds enthousiast over de wijk. Vooral de grote onderlinge betrokkenheid en de autovrije, kindvriendelijke inrichting van de openbare ruimte worden volgens verschillende onderzoeken door bewoners hoog gewaardeerd. Het onafhankelijke onderzoeksinstituut IVAM heeft onlangs de GWL-wijk nog een keer op haar duurzaamheid doorgemeten. Daaruit bleek dat het gebied op bijna alle onderdelen nog altijd hoger scoort dan vergelijkbare niet-ecologische stadswijken.

Stadsdeelwethouder (en GWL-wijkbewoner) Dirk de Jager vroeg zich op het symposium dan ook af waarom de milieuwijk zo weinig navolging heeft gekregen. “Met alle berichten over klimaatverandering is de tijd er meer dan rijp voor.” Zelf praat hij op dit moment met ontwikkelaars over de bouw van een nieuwe duurzame woonwijk in de Houthavens. [JB]

‘Huurwoningen in gebruik bij hotels’

In de Amsterdamse binnenstad is een aantal sociale huurwoningen in gebruik van hotels. Onder meer het Krasnapolsky Hotel heeft woningen aan de sociale huurvoorraad onttrokken, zo heeft de Dienst Wonen vastgesteld. Met stadsdeel Centrum wordt overleg gevoerd over het behoud van de bestemming. Eventueel wordt de eigenaar aangeschreven en volgt handhaving. De woningonttrekking is geconstateerd na klachten van Niels van den Berg van de vereniging Expats Rental. Hij vindt het onterecht dat hotels goedkope huurwoningen voor 150 tot 200 euro per nacht mogen verhuren en stadsdelen dit gedogen. [BP]

Lex Pouw verlaat Ymere

Lex Pouw neemt per 1 juli afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van Ymere. Hij wordt opgevolgd door Roel Steenbeek, oud-bestuursvoorzitter van Woonmaatschappij. Pouw maakt gebruik van de vroegpensioenregeling.

Hij werkte 26 jaar bij Ymere en gaf onder meer leiding aan de privatisering van het Gemeentelijk Woningbedrijf en de vorming van Woningbedrijf Amsterdam. Hij bracht twee grote fusies tot stand: eerst die tussen het Woningbedrijf en WVA tot Ymere, en later met Woonmaatschappij. “Ymere heeft zich onder het inspirerende leiderschap van Lex Pouw bewezen als betrouwbare en ondernemende partner. Het vertrek van Lex betekent het vertrek van een boegbeeld,” aldus de Raad van Commissarissen in een verklaring. [BP]

 

NUL20: nr 37 - maart 2008

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11

Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.