Sloterdijk

18.05.16
Sloterdijk
Sloterdijk - voormalig KPN-kantoor
Sloterdijk
Sloterdijk - La Guardiaweg
Sloterdijk
Sloterdijk Station
Sloterdijk Station
Sloterdijk Belastingkantoor
Sloterdijk Station
Sloterdijk
Sloterdijk -  Hotel Trainlodge
Sloterdijk -  Hotel Trainlodge
Sloterdijk -  Hotel Trainlodge
Sloterdijk -  Hotel Trainlodge
Sloterdijk -  Hotel Trainlodge
Sloterdijk Station
Sloterdijk Station
Sloterdijk Station
Sloterdijk Station
Sloterdijk Station
Sloterdijk Station
Sloterdijk
Sloterdijk Stationomgeving met BRET
Sloterdijk omgeving
Sloterdijk
Sloterdijk Station
Sloterdijk Station
Sloterdijk Omgeving Station
Sloterdijk omgeving Station
Sloterdijk omgeving Station
Sloterdijk omgeving Station
Sloterdijk omgeving Station
Sloterdijk omgeving Station
Sloterdijk omgeving Station
Sloterdijk omgeving Station
Sloterdijk
Sloterdijk omgeving Station
Sloterdijk omgeving Station
Sloterdijk omgeving Station
Sloterdijk omgeving Station
Sloterdijk omgeving Station
Sloterdijk Tuin van BRET
Sloterdijk Tuin van BRET
Sloterdijk Tuin van BRET
Sloterdijk Klimhal

Deze zomer krijgt Sloterdijk zijn eerste vaste bewoners. Met een beetje geluk zijn dan ook de eerste nieuwbouwkavels in de markt gezet. Plan is het komende decennium het voormalige Teleport uit te breiden met zo’n drieduizend woningen. Nieuwe parkjes en betere fietsroutes moeten ervoor zorgen dat de kantorenlocatie een leefbare woonwijk wordt. NUL20-fotograaf Nico Boink liep rond in de omgeving van Station Sloterdijk zoals het er nu uitziet. 

In de woningbouwplannen zijn voorlopig alle ogen gericht op het centrumgebied, het voormalige Teleport. Al kijkt de gemeente ook naar mogelijkheden voor woningbouw op sportpark Multatuli, net ten zuiden van de Haarlemmerweg. In het strategische woningbouwplan Koers 2025 wees de gemeente dit voorjaar ook het zuidelijk deel van Sloterdijk-1 als versnellingslocatie aan. Zij schat dat er hier tussen de A10-West, de Transformatorweg en het spoor 3500 woningen kunnen komen. 

Bron: