Overslaan en naar de inhoud gaan

Food Center Amsterdam

Het midden in stadsdeel West gelegen, maar voor het publiek afgesloten terrein van het Food Center Amsterdam (FCA) zal het komende decennium ingrijpend veranderen. De ‘mainportbedrijven’ vertrekken maar de groothandelsfunctie voor lokale winkeliers en horeca blijft behouden. En er komt ruimte voor woningen.

Al vele jaren wordt er gepraat over de herontwikkeling van het FCA, ook wel ‘de buik van Amsterdam’ genoemd. Een aantal jaar terug lanceerde de gemeente het plan alle bedrijven te verplaatsen naar buiten de Ring, maar dat plan leverde behalve veel kritiek ook een groot tekort op de grondexploitatie op. Vervolgens ging het roer om. De bedrijven die de middenstand in de stad bevoorraden mogen blijven, maar het abattoir en andere ondernemingen met een regionale functie moeten wel vertrekken. De bedrijven die blijven, schuiven naar het noorden van het terrein op, waardoor er aan de zijde van de Jan van Galenstraat ruimte komt voor woningbouw en andere stedelijke functies. Een derde van het terrein krijgt een woonbestemming.

Het vrachtverkeer wordt in de toekomst via een noordelijke toegangsweg naar de Haarlemmerweg geleid. De combinatie van maatregelen zal de Jan van Galenstraat – al jaren belast met de twijfelachtige reputatie van vieste straat van Nederland – behoorlijk ontlasten.

De  monumentale en immense Centrale Markthal wordt in de toekomst gerestaureerd. Om te voorkomen dat waterschade het pand verder verwoest, heeft de gemeente al opdracht gegeven het dak te repareren. De hal moet (gedeeltelijk) een openbare functie krijgen. 

De herontwikkeling wordt in zijn geheel aanbesteed aan een marktpartij. De gemeente stelt alleen de kaders en laat de stedenbouwkundige visie, de realisatie én beheer en exploitatie voor de komende 25 jaar over aan de ontwikkelaar. Alleen het beheer van de openbare ruimte in de woonbuurt wordt door de gemeente gedaan.

Er dingen drie consortia mee: Bouwfonds/Ymere, AM/BAM en Ballast Nedam/VolkerWessels. Tot juni hebben zij de tijd hun plannen te optimaliseren via de aanbestedingsvorm van de ‘concurrentiegerichte dialoog’ met het projectbureau Herstructurering FCA. Daarna volgt de definitieve bieding. De gemeente verwacht eind van het jaar tot gunning aan een van de marktpartijen over te gaan. De realisatietermijn wordt geschat op vijftien jaar.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image