Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Leefbaarheidsonderzoek WIA 2011
  Transvaalbuurt stijgt door
  Overtoomse Veld: eindelijk voldoende
  Landlust: investeringen beklijven niet in beter cijfer
  Waardering voor Burgwallen-Nieuwe Zijde zakt
 • Wel toename tevredenheid in buurten wijkaanpak: geen onvoldoendes meer als totaaloordeel voor de buurt
  Amsterdammers zijn nog altijd behoorlijk tevreden over hun buurt. Dat blijkt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam 2011 (WiA). Bewoners geven hun buurt gemiddeld een rapportcijfer van 7,3. Maar de stijgende lijn van de afgelopen jaren wordt niet voortgezet. Wel is de tevredenheid toegenomen in de buurten van de wijkaanpak. En – voor het eerst in tien jaar WiA – er is geen buurt met een onvoldoende meer als totaaloordeel voor de buurt..

Tweede verdieping

 • Hoogleraar Atzema: in regio Amsterdam luisterde men slecht naar zijn klanten
  Het is crisis op de woningmarkt, zelfs in de regio Amsterdam. Is daar wat aan te doen en zo ja: wat? NUL20 vroeg een deskundige ‘van buiten’ naar zijn visie op de woningmarkt in de Metropool Amsterdam. Allereerst beter naar de wensen van de woonconsument luisteren, stelt hoogleraar Oedzge Atzema uit Utrecht. Maar verder: vooral geduld hebben en juist niet de verkeerde dingen doen. “Op enig moment zal de vraag weer opbloeien. Dan is het zaak kwaliteit te bieden. De consument wil kwaliteit.”
 • Regionale woningmarkt: gedeelde inzichten leiden niet automatisch tot meer afstemming
  Amstelveen: “gebrekkige doorstroom grootste probleem”
  Voor Zaanstad telt vooral subregio Noord
  Almere koestert diversiteit
  Diemen kan urgenten niet meer huisvesten
  Haarlemmermeer mikt op middeninkomens
  Purmerend is uitgegroeid: voortaan vooral onder elkaar
  Haarlem wil best praten met Amsterdamse regio
 • Regionale woningmarkt: gedeelde inzichten leiden niet automatisch tot meer afstemming
  Overal stokt de woningbouwproductie, ook in de Metropoolregio Amsterdam. Terwijl de komende decennia volgens de laatste onderzoeken nog honderdduizenden woningen nodig zijn. Binnen de Stadsregio doet men een poging “de roltrap weer in beweging te krijgen” door de bouwprogramma’s die er (nog) zijn, beter op elkaar af te stemmen. Ondertussen is elke gemeente en subregio op zijn zoek naar zijn eigen X-factor.

Kort bestek

 • Stadsdeel Oost wacht bij Cruquiusgebied initiatieven van marktpartijen af
  Van masterplan naar spelregels
  Het industriële Cruquiusgebied moet transformeren tot een plek waar wonen en werken samengaan. Maar het geld ontbreekt om dat op dezelfde manier aan te pakken als eerder bij de overige eilanden van het Oostelijk Havengebied. Het stadsdeel concludeert dan ook dat de tijd van de grote masterplannen voorbij is. Sterker nog: het beleidskader voor het Cruquiusgebied beperkt zich tot een A4-tje met spelregels. Voor die zaken die ‘echt belangrijk’ zijn.
 • Crisis leidt tot herbezinning: klein bouwen kan weer, mits betaalbaar De studio is hot Klein en betaalbaar lijken een succesformule voor de Amsterdamse koop- én huurmarkt in crisistijd. Starters staan in de rij voor een koopstudio in Bos en Lommer. En dankzij de Donner-punten is het ook mogelijk geworden om kleine huurwoningen in de vrije sector te bouwen. De financiering blijft een probleem. Corporaties en beleggers verlangen een lagere grondprijs voor woningen met huren onder de 900 euro.
 • ACTA-gebouw wordt domein van klussende student Herbestemming vraagt onorthodoxe aanpak Het ACTA-gebouw is het eerste grote Amsterdamse kantoorpand dat wordt omgebouwd tot tijdelijke studentenhuisvesting.
 • Startbouwcijfers 2011 sterk beïnvloed door forse productie studentenwoningen Bouwproductie loopt verder terug Sinds de piekjaren in 2006 en 2007 loopt de bouwproductie in Amsterdam terug. In 2011 werden nog 3071 woningen opgeleverd, maar daarmee is het dal niet bereikt. De sterk dalende startbouwcijfers van de laatste jaren werpen hun schaduw vooruit.

Woonbarometer

 • De Gouden Bouwsteen 2011Ymere bouwt meeste woningen In 2011 werd er ondanks alle crisisgeluiden nog flink gebouwd in Amsterdam. Dat ging vooral om projecten die onder een beter gesternte - in 2009, 2008 en soms nog eerder - zijn ontwikkeld en gestart. Maar het wordt wel elk jaar minder.

Opinie

 • Reactie op ’Bestuur hoéft advies niet op te volgen’ (NUL 20, november 2011) Om monument kun je niet heen

  Met smeuïge anekdotes werd tijdens de laatste ‘Ontmoeting’ van de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties door een aantal corporaties het beeld opgeroepen van een ongenaakbare Welstandscommissie die plannen om woningen energiezuiniger, comfortabeler of goedkoper in onderhoud te maken, regelmatig frustreert en met onredelijke eisen de corporaties vooral dieper in de buidel laat tasten.

10 jaar NUL20

 • Wonen in de Metropoolregio Amsterdam: de volgende tien jaar Groei eigenwoningbezit stagneert De stijging van het aandeel koopwoningen vlakt af. Ook na de crisis zullen veel mensen geen woning kunnen kopen vanwege strengere financieringseisen en de flexibilisering van de arbeid. De huren in Amsterdam gaan flink stijgen, terwijl het aandeel sociale huurwoningen stevig daalt.