Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Ontwikkelaars en corporaties wijzen gemeente op technische en financiële obstakels Klimaatneutrale woningbouw heeft lange weg te gaan Vanaf 2015 mogen in Amsterdam alleen nog klimaatneutrale woningen worden gebouwd. Hoe, dat mogen marktpartijen zelf bepalen. Er komen geen extra prestatie-eisen, maar de bouwenvelop wordt voortaan gegund aan de ontwikkelaar met het beste projectvoorstel.
 • Evaluatie van 'de bouwenvelop' ‘Timmer de boel niet dicht! De Bouwenvelop. Het moest een belangrijke component worden van Duco Stadigs Grote Vereenvoudiging. Maar hoe werkt het in de praktijk? Bij het Amstelkwartier zijn de eerste bouwenveloppen via een tender in de markt gezet. Voor veel andere Amsterdamse gebieden en projecten zijn enveloppen opgesteld of wordt inmiddels onderhandeld over de grondprijs. Hoe wordt de bouwenvelop in de praktijk gebracht en gaat deze methodiek daadwerkelijk zorgen voor een versnelling van het bouwproces?
 • Niets blijkt moeilijker dan regels schrappen en procedures vereenvoudigen
  De afgelopen jaren spande Amsterdam zich in regels te schrappen, procedures te vereenvoudigen en verantwoordelijkheden te verduidelijken. Is De Grote Vereenvoudiging geslaagd? Diverse ontwikkelaars zijn sceptisch. Het bouwtempo is weer onverminderd traag. Onderhandelingen duren nog steeds eindeloos voort. En politici kunnen het niet laten nieuwe regels te verzinnen.

Tweede verdieping

 • Welstandscommissie laakt kwaliteit stedelijke vernieuwing
  De Amsterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten is bezorgd over de kwaliteit van de stad. Niet dat het slecht gaat met Amsterdam, maar voorzitter Annemiek Rijckenberg wil meer aandacht voor de kwaliteit van de stedelijke structuur bij alle afzonderlijke plannen. Zij pleit voor een doordacht hoogbouwbeleid en meer kwaliteit bij de vernieuwing van Noord en de Westelijke Tuinsteden. “De marktgedreven nieuwbouw is vaak vlees noch vis. Die gaat voorbij aan de bestaande kwaliteit. Daar maak ik me echt zorgen over.”

Derde verdieping

 • 3 maatschappelijke projecten Leren schilderen en timmeren in De Cont1nerfabriek Lakens verschonen in ‘Bed & Brek in de Van der Pek’ Jonge mensen op weg naar de catwalk via Pal West Modeatelier Leren schilderen en timmeren in De Cont1nerfabriek

  Bijna een half jaar geleden opende De Key de Cont1nerfabriek aan de Cruquiusweg.

 • Corporaties participeren steeds vaker in maatschappelijke projecten Maatschappelijk ondernemen Woningcorporaties gaan steeds verder in het vervullen van maatschappelijke taken. Zo is Ymere een aantal werkgelegenheidsprojecten gestart die veel verder gaan dan de ‘core business’. De corporatie opende een modeatelier in West en participeert in een bed and breakfast in Noord.

Kort bestek

 • Amsterdamse corporaties naar Almere De Amsterdamse corporaties Stadgenoot en De Key krijgen een belangrijke rol in de stedelijke ontwikkeling van Almere. Zij nemen een substantieel deel van het Olympiakwartier, het te ontwikkelen nieuwe hoogstedelijke hart van Almere-Poort, voor hun rekening.

  Stadgenoot bouwt duizend appartementen, waaronder 360 woningen met een sociale huurprijs, en vijfhonderd multifunctionele werkruimten. Bureau MVRDV heeft daarvoor het stramien ontwikkeld.

 • Verzet tegen sloop/nieuwbouw in oude wijken blijft hardnekkig
  Het is een understatement: krakers en woningcorporaties hebben geen gemakkelijke relatie. Enkele maanden geleden stond het veronderstelde gewelddadige karakter van de kraakbeweging in het nieuws centraal, maar vaker gaat de strijd over het winnen van sympathie in de buurt en verschillende opvattingen over de toekomst van de stad. Regelmatig worden corporaties geconfronteerd met alternatieve plannen. Die halen het zelden.
 • Prioriteiten van het nieuwe HA-bestuur Beducht voor nieuwe rol  corporatiesIn het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben zich in de zomerperiode flinke wijzigingen voorgedaan. Behalve dat Léon Vlasbloem de voorzittershamer overdroeg aan Frans Ligtvoet meldden zich ook enkele jongeren aan voor het polderwerk. Wat zien de nieuwkomers als de belangrijkste speerpunten in het post-Dekker-tijdperk, waarin de strijd over de huurprijzen is geluwd?
 • Nieuwe regels voor woonruimteverdeling in de stadsregio Amsterdam Niet meer alles of niets Doorstromers verliezen bij verhuizing niet direct hun opgebouwde rechten en zij die willen gaan samenwonen mogen hun opgebouwde inschrijf- of woonduur bij elkaar optellen. De belangrijkste wijzigingen van het nieuwe convenant woonruimteverdeling beogen vooral de doorstroming te verbeteren.

De leeskamer

 • Eerste Jaarboek Nieuw West

  Op 11 januari 2008 werd eindelijk de Parkstaddeal ondertekend. Dat betekent dat de corporaties die in de Westelijke Tuinsteden actief zijn - De Alliantie, Far West, Ymere, Eigen Haard en Stadgenoot - in ruil voor ‘speelruimte’ meer financiële risico’s op zich nemen. In de aanloop daartoe werd het Bureau Parkstad al ontbonden. Het monitoren van ontwikkelingen rond de fysieke aanpak van het gebied wordt nu door de corporaties zelf verricht.

Woonbarometer

 • Bouwproductie stagneert

  Dankzij de bouwstroom die in eerdere jaren is ingezet, wordt ook dit jaar weer een fors aantal woningen opgeleverd.  Vorig jaar kwam een recordaantal nieuwbouwwoningen gereed: 6346. En het eerste half jaar van 2008 groeide de woningvoorraad al weer met 2500. Vooral daardoor trokken minder Amsterdammers de stad uit, waardoor de bevolking in de eerste helft van 2008 met vijfduizend mensen groeide. Zonder nieuwbouw zouden veel Amsterdammers de stad moeten verlaten, omdat er te weinig woningen zijn om de natuurlijke groei op te vangen.

Stelling

 • Pas op met taakverbreding corporaties

  Woningcorporaties breiden hun activiteiten uit naar andere sectoren van publiek belang en andere segmenten van de vastgoedmarkt. Maar waar houden de taken en activiteiten van woningcorporaties op? Moeten er grenzen aan worden gesteld? De Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties (AFWC) wijdde er in juni haar jaarlijkse bijeenkomst De Ontmoeting aan. Vincent Gruis fungeerde daar als luis in de pels met zijn onderstaande column Tien redenen voor terughoudendheid. Evelien Tonkens antwoordt.

Redactioneel

 • Tunnelvisie?

  Je staat erbij en je kijkt ernaar. De stemming rond het Zuidas-project kantelt. Jarenlang leek het een geoliede machine. Met een projectbureau dat met on-Amsterdamse efficiëntie de ambitieuze plannen stap voor stap dichterbij bracht. Alles zou topklasse worden: de kantoren, de ondergrondse infrastructuur, de toegepaste milieutechnieken. Vijfendertigduizend vierkante meter in het topsegment van de kantorenmarkt. Hoezo, geen lef in Nederland?