Van polarisatie naar verbinding in buurten

18.03.19

Onlangs verscheen de handreiking 'Van polarisatie naar verbinding in buurten' bij het Verwey-Jonker Instituut. Hierin wordt een groot aantal praktijkvoorbeelden beschreven van interventies die ingezet kunnen worden om polarisatie tegen te gaan.
Voor dit door het Kennisplatform Integratie & Samenleving uitgevoerde onderzoek werden gesprekken gevoerd met uitvoerende ambtenaren, professionals en medewerkers van maatschappelijke organisaties.
Volgens de samenstellers wijst onderzoek uit dat de toenemende pluriformiteit van de samenleving voor wrijvingen zorgt die de sociale cohesie verminderen: 'die polarisatie manifesteert zich door vervreemding en vooroordelen, stereotypering, onbegrip, discriminatie en uitsluiting'.

Deze uitgebreide en heldere handreiking biedt een stappenplan om polarisatie in buurten te signaleren en tegen te gaan door verbindingen tussen groepen te versterken. Er worden voorbeelden aangehaald uit buurten in een aantal steden in het land. Zo wordt van Amsterdam het voorbeeld genoemd van buurtveiligheidsteams die al actief zijn op dit vlak. Die teams bestaan uit bewoners, ondernemers en buurtprofessionals. Daarbij ligt vooral de focus op overlastthema's die de bewoners aandragen. Afhankelijk van de problematiek in een wijk kunnen naast de wijkagenten en toezichthouders ook anderen aan zo'n team worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld straatcoaches, milieupolitie en schooldirecties. Er worden onder meer inspraakbijeenkomsten georganiseerd waar problemen en resultaten van interventies worden besproken.
Dit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van polarisatie naar verbinding in buurten van het Verwey-Jonker Instituut. Auteur Ron van Wonderen i.s.m .Maaike van Kapel en Rozetta Meijer. 77 pag. Gratis te downloaden via kis.nl (zie link bij Meer Info)