Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke woonoplossingen in kleinere gemeenten

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor uiteenlopende doelgroepen en met verschillende eigendoms- en beheerconstructies. Platform31 beschrijft in dit rapport een twaalftal zeer uiteenlopende voorbeelden.
Flexwoningen zijn bedoeld voor woningzoekenden die snel woonruimte nodig hebben, aanvullend op de reguliere woningmarkt. Flexwonen biedt spoedzoekers een alternatief voor níet-wonen. Dat kan in tijdelijke gebouwen (of locaties), maar ook in een permanent gebouw, waar bewoners elkaar opvolgen, al dan niet met tijdelijke huurcontracten (Shortstay). Maar ook tiny houses (Varik) en verplaatsbare koopwoningen (Aarle-Rixel) komen voorbij.
De onderzoekers gaan ook in op de (vermeende) trek van de Randstad naar het platteland, met verwijzing naar eerdere onderzoeken van CBS, PBL, Rabobank en NIDI.

Vernieuwende woonoplossingen in kleinere gemeenten - Twaalf voorbeelden ter inspiratie. Uitgave van Platform31. Auteurs Frank Wassenberg, Ruud Dorenbos en Bram Dorsman. Gratis te downloaden via platform31.nl/publicaties (zie link).