De poldermetropool

30.04.2013

Hoewel niemand de Randstad als een eenheid zou durven presenteren, is het begrip zelf onmogelijk weg te denken. Al was het maar omdat de betrokken gemeenten en provincies, om het Rijk niet te vergeten, tot elkaar zijn veroordeeld als het gaat om het continueren van de economische dynamiek in dit gebied. Ruim zes miljoen mensen wonen er (al beschouwen die zich misschien niet in de eerste plaats als Randstedeling).
Pieter Maessen, die voorheen voor de overheid werkte en tegenwoordig als zelfstandig communicatieadviseur door het leven gaat, schreef er een aanstekelijk boek(je) over: ‘De poldermetropool’. Want dat is het in zijn ogen, een metropoolregio waarin de bestuurlijke afstemming niet eenvoudig is. Bijvoorbeeld omdat verschillende overheidsniveaus elkaar niet altijd als toegevoegde waarde beschouwen.
Maessen is diep in de materie gedoken en beschrijft niet alleen wat de Randstad wel en niet is, maar vooral wat de economische betekenis van dit gebied uitmaakt. Daar horen zaken bij als goede verkeersverbindingen en snelwegpanorama’s, en vooral natuurlijk de vraag op welk bestuurlijk niveau welke besluiten kunnen worden genomen. Het is vermakelijk om te lezen hoezeer de diverse overheidsstructuren elkaar frustreren, als je tenminste zelf geen wethouder van één van de vijftig gemeenten bent.
‘Wat iedereen moet weten over de Randstad’ is de ondertitel en misschien is dat niet overdreven. De paginering klopt niet helemaal, maar dat maakt ‘De Poldermetropool’ niet minder leesbaar.

De poldermetropool, wat iedereen moet weten over de Randstad, Pieter Maessen, nai010 uitgevers Rotterdam, paperback, 137 pagina’s, ISBN 9789462080478, €18,50