Netwerken en Breuklijnen - de rol van corporaties in de wijkaanpak

01.06.16

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol te vervullen in de ondersteuning van kwetsbare wijken. Dat concludeert Gerard van Bortel in zijn proefschrift ‘Netwerken en Breuklijnen’ naar de rol van woningcorporaties in besluitvormingsprocessen in de wijkaanpak.
Het proefschrift nuanceert sterk het negatieve beeld van woningcorporaties. Van Bortel belicht juist de positieve bijdrage die corporaties leveren aan de ondersteuning van kwetsbare wijken. Werken aan wijken is een zaak van lange adem. Door hun woningbezit zijn corporaties langdurig verbonden met die wijken, ook als de aandacht van politici en media verslapt en marktpartijen geen brood zien om in die wijken te investeren.
De Parijse banlieues en het Brusselse Molenbeek maken duidelijk wat er kan gebeuren als kwetsbare wijken en hun bewoners aan hun lot worden overgelaten.
Van Bortel bestudeerde bijna tien jaar besluitvormingsprocessen en beleidsnetwerken in de wijkaanpak, in het bijzonder in twee kwetsbare wijken: Lozells in Birmingham en ‘Vogelaarwijk’ De Hoogte in Groningen.
Zijn onderzoek toont aan dat corporaties een stabiliserende en verbindende rol kunnen vervullen in tijden van crises en overheidsbezuinigingen. En hij maakt duidelijk hoe bepalend — en verstorend — landelijk beleid kan zijn door de plotselinge introductie, maar ook even abrupte en voortijdige beëindiging, van wijkvernieuwingsprogramma’s zoals de wijkaanpak van toenmalig minister Vogelaar.
Van Bortel besteedt ook aandacht aan de rol van bewoners. Ondanks goede wil vinden corporaties het vaak lastig om bewoners op een zinvolle manier bij de aanpak van hun wijk te betrekken. Het proefschrift geeft aanbevelingen over hoe corporaties kwetsbare wijken kunnen ondersteunen: niet langer als dominante partij die het ‘wel even zal regelen’, maar als partij die met geduld en doorzettingsvermogen bijdraagt aan sterke verbindingen tussen bewoners, wijkorganisaties, corporaties, gemeente en andere relevante partijen.

Netwerken en Breuklijnen - De rol van woningcorporaties in de wijkaanpak:
een netwerkperspectief op besluitvormingsprocessen. Gerard van Bortel, TU Delft
Faculty of Architecture and the Built Environment, OTB. De samenvatting is gratis te downloaden.