Metromorfose - Hoe de Noord/Zuidlijn Amsterdam verandert

28.05.18

In het boek Metromorfose filosofeert publicist/journalist en noorderling Bas Kok over de gevolgen van de Noord/Zuidlijn voor met name stadsdeel Noord. De aanleg van de lijn was een kosten overschrijdend hoofdpijndossier en de bouw duurde jaren langer dan gepland. Volgens de schrijver zal die moeizame aanloop niet lang blijven hangen bij het publiek. Nu is het tijd om de betekenis van de lijn voor de stad – en met name voor Noord – te onderzoeken.
Kok vraagt zich in zijn uitgebreide essay onder meer af of het tien kilometer lange metrotraject Noord en Zuid in de toekomst verbindt of dat het juist een botsing van culturen teweeg brengen. Hij pleit er voor dat met de komst van de metro iets gedaan wordt aan de tweedeling in Amsterdam. De juiste aanpak is volgens hem de bouw van meer sociale huurwoningen in de rijkere delen van de stad en meer woningen voor het middenkader in de armere wijken. Ook zouden zich meer bedrijven en publieke instellingen in armere wijken en dan met name in het nog vrije lege Noord moeten vestigen.
Kok ziet de omgeving van Station Noord als een uitgelezen gebied voor de vestiging van grote kantoren en extra hotels. Volgens hem zou dat meteen een boost geven aan het al jaren zieltogende winkelcentrum Boven 't IJ. De schrijver spreekt zelfs van de Noordas – een soort broertje van de Zuidas – en ziet een tweede WTC als een feniks verrijzen uit het nieuwe stationsgebouw. Bovendien kan Noord volgens Kok veel meer toeristen ontvangen. Maar dan moeten er wel culturele en recreatieve voorzieningen worden aangelegd.
Al een tijdje staat door heel Noord de leus 'Noord wordt steeds minder groen'. En dat is waar want er wordt flink gebouwd en dus ook gekapt. Over het behoud van het groen filosofeert Kok eveneens pagina's lang. Hij is fel gekant tegen bebouwing van Landelijk Noord maar pleit voor de bouw van hoogbouwclusters als bakens aan en op de noordelijke A10.
Kok schetst al met al een toekomst voor Noord waar veel Noorderlingen van zullen gruwen maar die desondanks heel interessant is om te lezen. Al was het maar vanwege de historische informatie over eerdere tram/trein-verbindingen in Noord en Noord-Holland.
De schrijver noemt zichzelf 'een roeptoeter die de gemeente graag wakker schudt'. Of dat lukt met dit exposé zal de tijd ons leren. Eerst moet de Noord/Zuidlijn maar eens echt gaan rijden.

Metromorfose - Hoe de Noord/Zuidlijn Amsterdam verandert. Auteur Bas Kok. Verkrijgbaar via uitgeverij Olivia Media: www.oliviamedia.nl. Kosten 8,99. ISBN 978 90 824 5752 0.