Overslaan en naar de inhoud gaan

De kwalitatieve woningvraag in 2030

Het Economisch Instituut voor de bouw (EIB) laat een dwars geluid horen. Volgens het onderzoeksbureau draait de aanpak van de huidige wooncrisis teveel om aantallen. Men stelt vast dat de woningbouwplannen voor de periode tot 2030 zwaar inzetten op binnenstedelijke locaties en appartementen. Dat mag wel een tandje minder. Het instituut pleit er voor het planaanbod uit te breiden met meer eengezinswoningen rondom de steden.
De huidige schaarste zou in belangrijke mate een kwalitatief vraagstuk zijn. Weliswaar is er trek naar de stad en groeit het aantal kleine huishoudens, maar de klassieke grondgebonden woning is onverkort populair, terwijl ze ondanks de vergrijzing minder vrijkomen dan de vraag ernaar stijgt.
Recente plannen voor de ontwikkeling van veertien grootstedelijke projecten zouden de 'kwalitatieve disbalans' nog verder vergroten. Algemene beelden over voorkeuren voor type woningen en woonomgevingen sporen niet met de werkelijkheid, is de analyse van het EIB: er is een duidelijke vraag naar grondgebonden woningen in groene omgevingen.

‘De kwalitatieve woningvraag in 2030’. Marc Boon en Sem van Meurs. EIB, 44 pag. Gratis te downloaden van EIB-site