Huisvesting en ondersteuning economische dak- en thuislozen

24.11.2021
Economisch daklozen zijn  - althans op de huidige schaal - een relatief nieuw verschijnsel in Nederland. Het gaat ook om zeer diverse groep 'spoedzoekers' met weinig middelen maar wel vaak met een baan en veelal lichte ondersteuningsvragen. Geen groep die wordt opgevangen in een daklozenvoorziening. Het gaat ook om een (deels) onzichtbare groep: niet iedere economisch dak- en thuisloze klopt aan bij instanties en van degenen die het wél doen, wordt niet iedereen geregistreerd omdat ze geen (zware) ondersteuningsvragen hebben.

 

Verschillende partijen, zoals gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties, proberen deze groeiende groep te ondersteunen, maar hebben daarbij ook nog veel vragen: wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor deze groep en hoe werk je samen om deze groep te kunnen bedienen?
Platform31 onderzocht in deze praktijkverkenning in gesprekken met medewerkers van gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnspartijen in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en regio Noord-Veluwe naar beleidsopties voor deze doelgroep en ook naar de vragen waar de geïnterviewde partijen nog antwoorden zoeken. 
Doel van de publicatie is om partijen die het aangaat handvatten te bieden voor het lokale huisvestingsbeleid. 
 
In de publicatie komen onder andere de volgende thema’s aan bod:
  • Afbakening van de groep economische dak- en thuislozen
  • Rollen en verantwoordelijkheden van gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties
  • Beleid en aanpak: hoe doen de geïnterviewde partijen, ondanks dat het niet in beleidsregels is vastgelegd, tóch wat nodig is voor deze doelgroep.

Huisvesting en ondersteuning economische dak- en thuislozen. Praktijkonderzoek in drie gemeenten en één regio. Platform31; auteurs Lisan Jansen Lorkeers, Jeroen van der Velden en Simone 't Hooft. 40 pag. Gratis te downloaden bij Platform31