Handreiking Middenhuur

31.08.2022
Handreiking Middenhuur - cover rapport

Minister De Jonge zet fors in op woningbouw in het middensegment. De politieke wind is gekeerd en ook woningcorporaties worden dringend uitgenodigd om weer in dit segment te bouwen. Zij kregen al eerder meer bewegingsruimte door de afschaffing van de markttoets, aanvankelijk voor 3 jaar, maar nu gedurende de kabinetsperiode. En het kan ook. Althans, het rapport Indicatieve Bestedingsruimte woningcorporaties (IBW) van 2021 laat zien dat de corporaties 14 miljard investeringsruimte voor nieuwbouw in hun commerciële (niet-DAEB) bedrijfsonderdelen hebben. Overigens mogen corporaties - afhankelijk van de lokale prestatieafspraken - ook een deel van hun sociale huurwoningen (DAEB) aan middeninkomens verhuren. 

Veel corporaties zien de noodzaak in om weer middenhuurwoningen toe te voegen aan hun portefeuille. Dit is anders dan een aantal jaren geleden. Toen was er vooral terughoudendheid. Om corporaties te ondersteunen bij het opstellen van middenhuurbeleid stelde Platform31 deze handreiking op. De handleiding biedt nuttige informatie over (te verwachten) wet- en regelgeving en gegevens over de woningmarkt. Daarnaast gaan de auteurs in op vragen als: welke woningen uit je portefeuille bestem je voor de middenhuur? Hoe geef je het huurprijsbeleid vorm? Hoe ga je om met de toewijzing? Welke rendementseisen hanteer je?

Voor deze handreiking zijn ook de ervaringen verwerkt van een aantal corporaties die al beleid hebben voor het middensegment. Handige publicatie voor professionals uit de corporatiesector.

Fred van der Molen

Uitgever: Platform31. Auteurs: Judith Adema, Anouk Corèl, 29 pagina's. Gratis te downloaden.