DVS: Investeringen in de Woningmarkt

01.09.2021
De leden van het samenwerkingsverband De Vernieuwde Stad, 27 grote stedelijke woningcorporaties, beloven een verdubbeling van hun nieuwbouwproductie. Dat schrijven ze in hun rapport Investeringen in de Woningmarkt. Ze zijn van plan in de periode 2021-2025 maar liefst 24,8 miljard euro te investeren in vastgoed. Dat is 1,4 miljard euro meer dan een jaar geleden was geprognosticeerd voor de periode 2020-2024. Met dat geld bouwen zij ruim 57.000 nieuwe woningen en verbeteren zij, door renovaties en verduurzaming, de kwaliteit van 232.000 huizen. Daarmee nemen zij hun aandeel in de gewenste productie van 1 miljoen woningen tot 2030 en in de CO2-reductie. Alle grote corporaties uit de regio Amsterdam zijn lid van De Vernieuwde Stad. Let wel. Het gaat om plannen. Corporaties worstelden de afgelopen jaren met een 'achterblijvende realisatiegraad' zoals dat in het rapport wordt genoemd. Oftewel: lang niet alle bouwplannen werden tijdig gerealiseerd. In 2020 werd bijvoorbeeld slechts 77 procent van het geplande aantal sociale huurwoningen opgeleverd. Men steekt de hand in eigen boezem: de ontwikkelcapaciteit is niet altijd op orde en er liggen onvoldoende projecten op de plank. Ook zegt DVS dat corporaties veel slimmer moeten gaan bouwen door in te spelen op innovaties en het organiseren van bouwstromen. Externe hindernissen zijn er ook in overmaat: doorstijgende bouwkosten, overspannen gemeentelijke eisen en achterblijvende investeringen in infrastructuur en integrale gebiedsontwikkeling. Uiteraard blijft ook de verhuurderheffing niet onbesproken. Financieel rekken de corporaties zich met de voorgenomen inspanning tot het uiterste op. Maar daarna zijn extra middelen nodig om de productie te blijven volhouden.
Investeringen in de woningmarkt 2021. Uitgever: De Vernieuwde Stad. Stadspaper Jaargang 2021, editie 7. 15 pagina's. Gratis te downloaden.