BUURTEN Samen Bouwen

01.08.19

Ontwikkelaar en bouwer ERA Contour is al een halve eeuw actief in grote steden. Ongetwijfeld mede om te onderstrepen dat het bedrijf meer is dan een bouwonderneming liet ERA dit boek samenstellen. De centrale vraag die Erna van Holland en Sander van der Ham in 'Buurten samen bouwen' trachten te beantwoorden is deze: In Nederlandse steden is een grote behoefte aan nieuwe woningen. Veelal in bestaande buurten waar mensen nu al wonen en leven. Hoe doe je dat op plekken die liefde en aandacht nodig hebben en niet alleen om een fysieke aanpassing vragen? Hoe maak je kortom van stedelijke vernieuwing een succes, met buurten waar bewoners met plezier wonen.

Op zoek naar antwoorden komen bewoners bewoners, bouwers, ontwerpers, corporaties, overheid, onderwijs, adviseurs en ontwikkelaars aan het woord. Bewoners uit diverse buurten uit diverse steden mogen toelichten wat hun eigen geluksplek is in de eigen woonomgeving. Uiteraard wordt er ruim aandacht besteed aan projecten van ERA Contour, een bedrijf dat naar eigen zeggen vaak bouwt op plekken in de stad 'die liefde nodig hebben'. Daarbij worden interessante stadsvernieuwingsprojecten in Rotterdam en Den Haag beschreven, maar ook enkele projecten in Amsterdamse wijken, zoals de Stadstuin Overtoom (Nieuw-West, samen met Eigen Haard) en Florena in Zuidoost.
In het rijk geïllustreerde boek komen ook 'deskundigen' uit onverwachte hoek aan het woord, zoals de futurist Justien Marseille en de Vlaamse ‘geluksambassadeur’ Leo Bormans. De landschapsarchitect Adriaan Geuze breekt een lans voor een geheel andere aanpak van de stedelijke omgeving in de toekomst.

Het debat in de woningsector wordt gedomineerd door zorg om de betaalbaarheid en voldoende beschikbaarheid: prijzen en aantallen. Dat is volkomen terecht. Maar des te prettiger om ter afwisseling te lezen over geslaagde voorbeelden en optimistische verhalen. Op buurtniveau blijkt de samenleving dus wel maakbaar, soms.

Een trend die wordt gesignaleerd is de verschuiving naar meer collectieve woonvormen. Als voorbeeld dient het het Rotterdams Woongenootschap, opgericht door urbanist Arie Lengkeek. Deze coöperatieve vereniging ontwikkelt in eigen beheer woningen die passen bij de wensen van de bewoners. Het streven is om op deze manier betaalbare woningen voor middeninkomens in de stad beschikbaar te houden en te zorgen voor diversiteit in het stadsgezicht. Ook wil het Woongenootschap duurzaamheid van 'iets technisch' omvormen naar 'iets sociaals en economisch levensvatbaar'.

Buurten Samen Bouwen. Redactie: Erna van Holland en Sander van der Ham. Uitgever; nai010. Hardcover, 216 pag. Prijs 39,95. ISBN 978-94-6208-482-7