AFWC Jaarbericht 2019

06.07.19

Eind juni kwam traditiegetrouw het Jaarbericht uit van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Het Jaarbericht 2019 geeft een stortvloed van informatie over de huidige stand van zaken in de sociale huursector. De conclusie: de corporaties voldoen aan alle afspraken rond betaalbaarheid en beschikbaarheid. Maar het aandeel sociale huurwoningen in de hoofdstad blijft wel afnemen.

De cijfers representeren een stad onder druk. Er is een groeiende tweedeling zichtbaar, constateert AFWC-directeur in zijn inleiding. De grootste aandacht van de corporaties gaat nu uit naar Nieuw-West, Noord en Zuidoost, de stadsdelen waar veel corporatiewoningen staan en waar na de crisis de investeringen in renovatie, nieuwbouw en onderhoud achterbleven. Dat geldt bij uitstek voor Slotermeer, waar een heel speciaal dossier aan het wordt gewijd. Dit katern verscheen ook in het juni-nummer van NUL20.

Het jaarbericht beschrijft actuele ontwikkelingen in de Amsterdamse bevolking en woningvoorraad, inclusief alle cijfers die daar bij horen: aantal verhuringen, renovaties, labelstappen, verkopen, fraudegevallen, woninguitzettingen, enzovoort enzovoort.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de 'Samenwerkingsafspraken'. Belangrijke ‘ambities’ van de Samenwerkingsafspraken 2015-2019 waren het aanbieden van meer betaalbare woningen, het verhogen van de nieuwbouwproductie van sociale huurwoningen en het toewerken naar een stabiele voorraad van sociale huurwoningen. Uiteindelijk doel was een duurzaam en dynamisch evenwicht in de sociale huursector: verkoop, sloop of liberalisatie van sociale woningen zou vanaf 2019 in evenwicht moeten komen met de nieuwbouw en aankoop van sociale huurwoningen. Het Jaarbericht 2019 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties maakt duidelijk dat de corporaties ook in 2018 de belangrijkste doelstellingen realiseren.

Ondertussen is sinds 2015 de situatie op de Amsterdamse woningmarkt ingrijpend veranderd. In grote delen van de stad zijn koopwoningen - ook van corporaties - niet meer bereikbaar voor middeninkomens. Bovendien verdwijnt de eens omvangrijke particuliere gereguleerde woningvoorraad in snel tempo uit het betaalbare segment. De marktontwikkelingen in de hoofdstad zijn zodanig dat eigenaren bijna elke vrijkomende woning kan liberaliseren. En dan is er de enorme bouwproductie in Amsterdam. Ook daardoor zakt het aandeel sociale huurwoningen, vorig jaar van 39 naar 38 procent.

Het Jaarbericht 2019 van de AFWC is gratis te downloaden van de site van de AFWC (zie 'Meer Informatie')