29.06.2016
Top
Moxit

Als het in Nederland komt tot een Nexit, lijkt me de tijd rijp voor een Moxit: Mokum Exit. Het is natuurlijk slechts een gedachtegang, om met burgemeester Van der Laan te spreken. Maar toch. De Nederlandse demografische basis van het ongenoegen over Europa is vermoedelijk dezelfde als de Britse: platteland, lager opgeleid en senior. Kortom, alles wat de regio Amsterdam niet is. Dus waarom zou de stadsstaat Amsterdam zich dan niet rechtstreeks onder Brussel voegen? Beweerde Benjamin Barber in If Mayors Ruled the World al niet dat we beter af zijn met burgemeesters aan het hoofd?

Ik vrees alleen voor een enorme immigratiestroom van overige Nederlanders. En het lukt ons nu al bij lange na niet iedereen behoorlijk onder te brengen. De enorme druk op de woningmarkt is ook in dit nummer van NUL20 weer de rode draad in de artikelen. Dan gaat het grosso modo altijd om deze twee thema's: het vergroten van het aanbod en het efficiënt en eerlijk verdelen van de schaarste.
Wat betreft dat laatste. We gaan in op twee maatregelen waar niemand warm voor zou lopen c.q. zich druk over zou maken als er voldoende aanbod was. Zo wil het huidige college het delen van woningen - via Friends-constructies - veel gemakkelijker maken. Een flink deel van de huidige beperkingen wordt geschrapt. Dat leidt ongetwijfeld tot verdere prijsopdrijving in de huursector, maar ook tot efficiënter gebruik van de schaarse woonruimte. Of de buren er blij mee zijn, is weer een ander verhaal. En dan gaat Amsterdam op grote schaal vijfjarencontracten introduceren voor starters in de sociale huur. Dat is een forse inbreuk op een lange traditie van huurbescherming, maar het zorgt wel voor meer doorstroming en minder scheefwoners.
Dan de aanbodzijde. Volgens Zef Hemel koersen we af op een stad van 2 miljoen inwoners. In Amsterdam wordt in ieder geval tegen de klippen op gebouwd. Overal staan bouwkranen; zelfs de transformatie van de treurige kantorenwijk Amstel III in Zuidoost komt op gang, zo blijkt in dit nummer. Maar dat is niet genoeg. De hele regio moet aan de bak, stelt Fakton. Volgens het onderzoeksbureau moeten er in het MRA-gebied de komende vier jaar 70.000 woningen bijkomen om de ergste nood te lenigen.
Ook in dit nummer: vakantieverhuur. In dit nummer bekijken we wat het strenge beleid in Berlijn doet met de Duitse stad. Na de zomer bezien we wat de vakantieverhuur en de verhevigde handhaving daarop onze eigen stad heeft gebracht. In ieder geval een prettige zomervakantie. Met de tent, een reisorganisatie of via booking.com of Airbnb.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol type start> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Hoofdredacteur NUL20