De woonladder voorbij

Datum: 
19 november 2019
Plaats: 
Zalen van Zeven
Boothstraat 7
Utrecht
Organisatie: 
Platform31

Een centraal element van het wonen in de wijk van mensen met mensen met psychische kwetsbaarheid zijn de woningen zelf. De Commissie Toekomst Beschermd Wonen adviseert dat er een scala aan betaalbare en passende woonvormen komt. Maar wat zit er tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding in? Welke nieuwe woonvormen worden ontwikkeld? En welke ontbreken wellicht nog?