Woningcorporatie: regisseur of figurant?

Datum: 
22 januari 2019
Plaats: 
Pakhuis De Zwijger
Piet Heinkade 179
Amsterdam
Organisatie: 
Pakhuis De Zwijger
AFWC

Corporaties hebben zich teruggetrokken uit gebiedsontwikkeling en zijn begrensd in de bijdrage die ze kunnen leveren aan leefbaarheid in de buurt. Maar moeten de Amsterdamse corporaties hun stem niet meer laten horen? Het aandeel kwetsbare bewoners dat de corporaties huisvesten neemt toe, waardoor de leefbaarheid in sommige buurten onder druk kan komen te staan. Bovendien is er sprake van een enorme verduurzamingsopgave.