Webinar VvE: Groen MJOP

Datum: 
31 maart 2021

Agendatype:

Organisatie: 
!WOON

Een VvE hoort te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand. Dit kan via een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het MJOP geeft aan welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, op welk moment dat moet gebeuren en welke kosten dat met zich meebrengt. Op die manier wordt gespaard voor toekomstig onderhoud. Een MJOP kan ook worden ‘vergroend’. Dat betekent dat wordt gekeken of, en op welke manier, energiebesparende maatregelen kunnen worden toegevoegd.
Dit is deel 1 van een tweedelige cursus. Deel 2 is op 7 april.