Webinar: Huisvesting en bouwopgave in de MRA

Datum: 
20 april 2021

Agendatype:

Organisatie: 
Metropoolregio Amsterdam

Er gaat geen dag voorbij dat er niet wordt gesproken of geschreven over het grote woningtekort, de stijgende woningprijzen en de vraag hoe deze woon- en bouwopgave kan worden aangepakt. En dat is maar goed ook. Voor velen is de zoektocht naar een geschikte of meer betaalbare woning namelijk een dagelijkse zorg, zeker ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Wat betekent het als starter op zoek te zijn naar een woning? Kun je als gezin nog in de stad wonen? Op 20 april gaan we in Metropoolregio Actueel in gesprek over de positie en kansen van verschillende groepen mensen die in onze gewilde regio willen (blijven) wonen. Ook bespreken we wat het Rijk, gemeenten, de regio en andere partijen daar wél of juist níet aan kunnen en moeten doen.
Hoe werkt dat nu op de woningmarkt; wat hebben bijvoorbeeld stijgende koopprijzen te maken met huurprijzen? Wat betekent het voor mensen en voor wijken als het lastig is een passende woning te vinden? En wat betekent het voor de metropoolregio zelf, in economisch en maatschappelijk opzicht?

De uitzending op dinsdag 20 april duurt van 16.30 tot 17.30 uur. Bij uw aanmelding kunt u alvast een vraag stellen die zeker aan bod zou moeten komen. Na uw aanmelding ontvangt u een link om het programma rechtstreeks te kunnen volgen.