Vierdaagse Woonbeleid

Datum: 
11 april 2019
Plaats: 
Utrecht
Organisatie: 
Platform31

De druk op de woningmarkt is groot. De herziene Woningwet plaatst de volkshuisvestelijke opgave nadrukkelijker op de agenda van de gemeente. Daarnaast zorgen complexe maatschappelijke opgaven voor veranderingen in de woningbehoefte (van de toekomst). Deze ontwikkelingen vragen steeds om nieuwe kennis van beleidsmedewerkers die werken in het woondomein.
Data: donderdag 11 april 2019, donderdag 16 mei 2019, dinsdag 6 juni 2019 en donderdag 20 juni 2019.