Stadsgesprek: voorbij de verkokering

Datum: 
5 november 2020

Agendatype:

Organisatie: 
Kennisnetwerk Amsterdam

Bewonersbedrijven die als concurrentie worden gezien door sociale wijkteams. Een juridisch ambtenaar die een initiatief van een andere ambtenaar tegenhoudt omdat ’t niet volledig aan de voorschriften voldoet. Of een bewonersinitiatief rondom duurzaamheid en kinderen dat niet onder de afdeling Duurzaamheid én niet onder de afdeling Onderwijs valt. Zomaar wat voorbeelden van het fenomeen verkokering.
Niet alleen bewoners lopen ertegenaan. Ook de professional kan hinder van verkokering ondervinden. Tijdens het Stadsgesprek Voorbij de Verkokering wordt gezocht naar onorthodoxe manieren van samenwerking tussen bewonersinitiatieven, de gemeente en het maatschappelijk middenveld.