SOM seminar 'Jongerenhuisvesting 2.0'

Datum: 
3 november 2021

Agendatype:

Plaats: 
Het van der Valk Hotel
Winthontlaan 4-6
Utrecht
Organisatie: 
SOM: Seminars op Maat

Lange wachtrijen en hoge prijzen zetten jongeren op steeds grotere afstand van hun ‘woondroom’. In het verleden werd de oplossing vooral gezocht in het verbeteren van de doorstroming. Maar de wachttijden voor instromers zijn inmiddels zo lang, dat de meesten al lang geen jongere meer zijn als ze een woning bemachtigen. Vooral de jongeren met een kleinere beurs of minder vermogende ouders zijn de dupe.

Het SOM seminar “Jongerenhuisvesting 2.0” zet oplossingen op een rij. Het gaat daarbij niet alleen meer om ‘stenen stapelen’ maar ook om het ‘managen van communities. Met daarbij diverse grensverleggende vernieuwingen gericht op meer segmentering in het aanbod en vernieuwing in de woonruimteverdeling.

Doelgroep: Het seminar biedt strategen en bestuurders nieuwe beleidsperspectieven. Het biedt inspiratie aan de projectontwikkelaars en huisvesters bij woningcorporaties en ontwikkelaars en planmakers bij gemeenten.