Seminar: financieel beleid woningcorporaties

De opgaven van de corporatiesector zijn omvangrijk en nemen alleen maar toe. De aangekondigde afschaffing van de verhuurdersheffing gaat de vrije kasstroom bijna verdubbelen. Het Rijk wil de besteding daarvan vastleggen in bindende prestatieafspraken.

De Autoriteit Woningcorporaties geeft beleidssignalen af rond de investeringscondities van corporaties, de discrepantie tussen voornemens en realisatie van investeringen, de kosten en risico’s van grootschalige verduurzaming, de leefbaarheid van corporatiebuurten, de impact van zeer grote corporaties op het borgstelsel en de inzet van het vermogen in de niet-DAEB.

Seminars Op Maat (SOM) biedt direct na Prinsjesdag een inspirerend n actueel programma met bijdragen van onder andere: de hoogleraren Piet Eichholtz en Johan Conijn en de bestuurders van BZK, WSW, de Alliantie en Woonzorg Nederland.

Het volledige programma wordt nog bekend gemaakt!

Datum
Plaats
Winthontlaan 2-4, Utrecht Zuid
Agendatype
Bijeenkomst
Online bijeenkomst
Organisatie
Seminars op Maat