PakhuisNUL20 13 juni - woonkwesties in de regio Amsterdam

Image

De zestiende editie van de talkshow over woonkwesties in de regio Amsterdam. PakhuisNUL20 zet de luiken open. Door interviews en debat. En door ruim baan te geven aan initiatieven van ondernemende Amsterdammers en Amsterdamse organisaties. 

Maandag 13 juni 20:00 - 21:30 uur. Toegang gratis, inschrijven verplicht. 

Inschrijven kan HIER.


STADSGESPREK  

Soepeler regels woningdelen: wie wordt daar beter van? 

Amsterdam wil woningdelen makkelijker maken en de regels voor kamerverhuur en verhuur aan woongroepen gelijktrekken. Wat overblijft zijn geluidseisen en de voorwaarde van een extra gemeenschappelijke kamer. Woningdelen leidt tot efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in Amsterdam, maar wellicht ook tot meer overlast, verdere prijsopdrijving en verdringing van gezinnen uit de vrijesectorhuur. 

MET o.a. Ellen Boeser (Rochdale), Martijn Winnen (Winnen & Co, vastgoedadviseur), GertJan Bakker (Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag), Daniël van der Ree (VVD)

Achtergrondinfo: Niemand houdt zich aan regels woningdelen (NUL20, 03-05-2016); Minder regels voor woningdelen (NUL20 23-04-2016)

INTERVIEW

Startblok: blauwdruk voor huisvesting van statushouders?

Begin juli opent het Startblok in de Riekerhaven de deuren, een tijdelijk wooncomplex voor statushouders én Amsterdamse studenten en jongeren. De idee: gemengde huisvesting zorgt voor betere integratie van vluchtelingen én vergroot het aanbod van Amsterdamse woningzoekenden. Amsterdam heeft vier nieuwe tijdelijke locaties aangekondigd die een vergelijkbare gemengde bewonersgroep krijgen. Wat is die aanpak van Startblok precies? Wat zijn de do's en don'ts?

MET o.a: Projectleiders Rienk Postuma van De Key, Arjan Spit (Dienst Wonen, Amsterdam)

Het Startblok - woongemeenschap voor studenten, jongeren én statushouders (NUL20, januari 2016)

PITCH

Transformcity: online tool voor gebiedsontwikkeling

Met het nieuwe interactieve gebiedsdashboard TransformCity hopen de makers een geschikte 'tool' te hebben ontwikkeld om de ideeën en plannen te delen, informatie uit te wisselen en samen te werken. Het eerste gebied dat via TransformCity wordt ontsloten in het kantorengebied Amstel III in Zuidoost.

MET Bas van Rossum (Zo!City)


PRESENTATIE en DEBAT

WiRA 2015: Trends in de woningmarkt regio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam bracht recent het rapport Wonen in de Regio Amsterdam 2015 uit, een grootschalig bewonersonderzoek naar woonvoorkeuren en trends in de regionale woningmarkt. Met een aantal opvallende conclusies. Senior-onderzoeker Jeroen van der Veer (AFWC, medeopdrachtgever) licht de belangrijkste trends uit het onderzoek toe.

 

DEBAT

Meer regionale afstemming nodig over sociale woningvoorraad?

Liberalisering en verkoop van corporatiewoningen zorgt - zoals politiek afgesproken - voor een groter middensegment. Maar terwijl de sociale huursector krimpt, groeit juist de doelgroep weer. Wordt het tijd voor meer regionale afstemming voor het behoud van de sociale voorraad? 

Bouwproductie - Nieuwe kans voor overloopgemeenten?  

Haarlem, Amstelveen en Diemen blijken populaire bestemmingen voor Amsterdammers, terwijl traditionele overloopgemeenten als Haarlemmermeer, Purmerend en Almere uit de gratie lijken. Terwijl daar juist nog de ruimte is om veel en relatief goedkoop woningen toe te voegen. Zijn de woonvoorkeuren gewijzigd? Is er een imago-probleem? Is deze trend bij te buigen of moet de woningbouw geconcentreerd op plekken waar de WOZ-waarde het hoogste is? 

MET: Tjeerd Herrema (wethouder Almere), Lex Scholten (dagelijks bestuur Stadsregio, wethouder Diemen), Jeroen Frissen (hoofd strategie Ymere) en Desirée Uitzetter (directeur Gebiedsontwikkeling BPD)

WiRA2015 verscheen in opdracht van de Stadsregio Amsterdam, PWNR, Almere en Ymere. Zie HIER de belangrijkste resultaten.

 

Vanaf half tien: netwerkborrel

PakhuisNUL20 richt zich op iedereen met (professionele) belangstelling voor woonzaken in de meest brede zin: woningmarkt, stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, huurbeleid, stedenbouw en bouwproductie. De netwerkborrel is een uitgelezen kans bij te praten en contacten te leggen met professionals, bestuurders, initiatiefnemers en geïnteresseerden in al deze sectoren.

 

Pakhuis NUL20 is een initiatief van het tijdschrift NUL20 en debatcentrum Pakhuis De Zwijger.

Toegang is gratis. Het is wel noodzakelijk vooraf in te schrijven. Dat kan HIER

Datum
Plaats
Pakhuis De Zwijger Piet Heinkade 179 1019 HC Amsterdam lat:52.376876 long:4.921860
Agendatype
Bijeenkomst
Organisatie
NUL20
E-mail
redactie@nul20.nl