PakhuisNUL20

Nieuwe editie van de talkshow over Amsterdamse woonkwesties. PakhuisNUL20 zet de luiken open. Door interviews en debat. En door ruim baan te geven aan initiatieven van ondernemende Amsterdammers en Amsterdamse organisaties. 

Maandag 24 november 20:00 - 21:30 uur. Toegang gratis, inschrijven verplicht.

Inschrijven kan HIER.


PITCH

Luxe tijdelijke woning: Heijmans One

Bouwer Heijmans plaatst begin december twee mobiele eenpersoonshuizen op het Zeeburgereiland. Een proef voor drie maanden, met Carmen Felix als eerste proefbewoonster . Zij beantwoordt aan wat Heijmans als  doelgroep voor ogen heeft: "jonge, stedelijke starters, veelal net afgestudeerden tussen 25 en 35 jaar die op de woningmarkt tussen wal en schip dreigen te vallen." Biedt tijdelijke bewoning  een nieuw perspectief voor braakliggende terreinen?
Met: Anneke Timmermans-Dalhuisen (vastgoed-ontwikkelaar Heijmans)
 
Meer informatie vindt bij Heijmans

INTERVIEW

Levensloopbestendige Akropolistoren op Zeeburgereiland

Vereniging Akropolis Amsterdam werkt  sinds 2008 aan de komst van levensloop bestendige woningcomplexen.  Na zes jaar zoeken is de kans groot dat het eerste Akropolis-complex  op het  Zeeburgereiland kan worden gebouwd.  Interview over de lange zoektocht, de Akropolis-gedachte en de samenwerking met de Alliantie.

Met: Elly Boomsma, voorzitter Akropolis Amsterdam

Meer informatie op bij Akropolistoren 

 

INTERVIEW

Corporaties na de enquête

Wat zal de uitkomst van de parlementaire enquête  voor onze woningcorporaties betekenen?  Bestaat de nieuwe werkelijkheid uit het voldoen aan een veelheid aan ingewikkelde regels. Of mogen zij zelfstandig verder bouwen aan een ongedeelde stad met een betaalbare woningvoorraad? 

 
Met: Marien de Langen (bestuurder Stadgenoot en voorzitter Vernieuwde Stad), Jos van der Lans (publicist) en ex-wethouder Duco Stadig

PITCH

Eindelijk woningbouw voor jongeren: Change=

Change= verwacht begin volgend jaar te kunnen beginnen aan de bouw van ruim vijfhonderd kleine huurappartementen voor werkende jongeren. Het gebouw komt aan het August Allebéplein in Amsterdam Nieuw-West. De plannen voor een tweede complex in Amsterdam-Zuidoost zijn vergevorderd.

Met: Ralph Mamadeus (algemeen-directeur Change=)

Meer informatie op www.change-is.com 


DEBAT

Prestatieafspraken: wat huurders willen

Steeds meer huurders komen financieel in de knel. De huren lopen op terwijl de beschikbaarheid van sociale huurwoningen terugloopt. Veel vrijkomende woningen worden geliberaliseerd en verkocht. De onvrede onder huurdersorganisaties, verzameld in de Huurderskaravaan, loopt op. Binnenkort beginnen gesprekken over nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties. Wat willen bewonersorganisaties daarin voor alles geregeld zien? Drie eisen over beschikbaarheid, betaalbaarheid en de afspraken bij sloop en renovatie.
Reacties van raadsleden van de collegepartijen: Daniël van der Ree (VVD), Erik Flentge (SP) en Reinier van Dantzig (D66). 
 
Met: Annelies Groot (Bewonerscommissie Oostelijke Eilanden), Han Wanders (woordvoerder Initiatief Betaalbaar Wonen Noord) en Guido Egas (Huurdersvereniging Amsterdam)

 


Vanaf half tien: netwerkborrel

PakhuisNUL20 richt zich op iedereen met (professionele) belangstelling voor woonzaken in de meest brede zin: woningmarkt, stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, huurbeleid, stedenbouw en bouwproductie. De netwerkborrel is een uitgelezen kans bij te praten en contacten te leggen met professionals, bestuurders, initiatiefnemers en geïnteresseerden in al deze sectoren.

PakhuisNUL20 is een initiatief van het tijdschrift NUL20 en debatcentrum Pakhuis De Zwijger.

Toegang is gratis. Het is noodzakelijk vooraf in te schrijven. Dat kan HIER

Datum
Plaats
Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade 181K 1019 HC Amsterdam
Agendatype
Bijeenkomst
Organisatie
NUL20