Een nieuw leven voor de Amsterdamse Poort

Datum: 
10 november 2021

Agendatype:

Plaats: 
New Metropolis Zuidoost
Bijlmerplein 876
Organisatie: 
Pakhuis de Zwijger

De Amsterdamse Poort wordt binnenkort vernieuwd door de komst van nieuwe woningen en plekken voor cultuur. Daarnaast worden winkelpanden gerenoveerd en wordt er meer groen naar het stadsdeel gebracht. In de plannen staat een mix van wonen, werken, recreatie en cultuur centraal en lokaal ondernemerschap zal een belangrijke rol spelen. Hoe gaat het stadsdeel eruitzien en hoe worden de inwoners van Zuidoost betrokken?