Naar een inclusieve energietransitie

De energietransitie dreigt de sociale en economische ongelijkheid te vergroten. Bewoners die minder te besteden hebben, voelen zich vaak minder betrokken bij de energietransitie. Niet alleen hebben zij geen geld voor energiebesparende maatregelen, zonnepanelen of elektrisch vervoer, ook spelen andere belemmeringen zoals wantrouwen richting de overheid, gevoelens van uitsluiting en racisme, lage taalvaardigheid en culturele gewoonten een rol. Een one size fits all benadering voor de energietransitie lijkt dus onmogelijk. Maar hebben onderzoekers en beleidsmakers wel voldoende aandacht voor de diversiteit in onze samenleving om alle groepen te kunnen betrekken? Daarover gaat Pakhuis de Zwijger in gesprek met onderzoekers, experts en studenten die hebben meegedaan aan de eerste Leonie Janssen-Jansen scriptieprijs. Hun scripties vormen de inhoudelijke basis voor dit programma.

Datum
Plaats
Piet Heinkade 179
Agendatype
Bijeenkomst
Organisatie
Pakhuis de Zwijger